Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2005 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane Dragičevič Soldo


 

Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2005 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane Dragičevič Soldo

"Drahé deti! Prichádzam k vám ako matka, ktorá nadovšetko miluje svoje deti. Deti moje, chcem i vás naučiť milovať. Modlím sa za to. Modlím sa, aby ste v každom svojom blížnom spoznali môjho Syna. Cesta k môjmu Synovi, ktorý je skutočný pokoj a láska, vedie cez lásku ku všetkým blížnym. Deti moje, modlite sa a pôstite sa, aby vaše srdce bolo otvorené pre tento môj úmysel. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`