Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2004 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2004 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Potrebujem vás. Pozývam vás a žiadam vašu pomoc. Zmierte sa so sebou, s Bohom a so svojimi blížnymi. Vtedy mi pomôžete. Venujte sa neveriacim. Utierajte slzy z mojej tváre. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`