Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2004 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárovi Jakubovi Čolovi


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2004 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárovi Jakubovi Čolovi

Pri poslednom každodennom zjavení 12.9.1998 Panna Mária povedala Jakubovi že bude mať raz do roka zjavenie , vždy 25.12.Tak to bolo aj v tento rok. Zjavenie sa začalo o 14.30 a trvalo 7 minút. Panna Mária dala posolstvo:
"Drahé deti! Dnes v deň milosti s malým Ježiškom v náručí vás zvlášť pozývam, aby ste otvorili vaše srdcia a začali sa modliť. Milé deti, proste Ježiša aby sa narodil v každom srdci a aby vládol vo vašich životoch. Proste Ho o milosť, aby ste vždy a v každom človeku mohli spoznať Jeho. Milé deti, proste si od Ježiša lásku, pretože iba s božou láskou môžete milovať Boha a všetkých ľudí. Všetkých vás nosím vo svojom srdci a dávam vám svoje materinské požehnanie. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`