Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2005

Dajte Boha na prvé miesto


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2005 [O]

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli mojimi vystretými rukami v tomto svete, ktorý Boha dáva na posledné miesto. Vy, milé deti, dajte Boha na prvé miesto vo svojom živote. Boh vás požehná a dá vám silu, aby ste dosvedčovali Boha lásky a pokoja. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Milé deti, nezabúdajte, že vás ľúbim nežnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária nás i dnes pozýva. Pozýva nás, aby sme boli jej vystretými rukami v tomto svete. Ona nám podala a podáva svoje ruky a srdce. Chce, aby sme ju vzali za ruku, aby sme jej otvorili srdce a počúvali jej hlas.

Preto náš pohľad srdca na ňu pomáha nám vytrvať na ceste, ktorou máme kráčať, na ceste, ktorú nám Boh určil. Matka Mária chce prostredníctvom tvojho života a pôsobenia byť prítomná v tvojej rodine, v tvojich medziľudských vzťahoch, v tvojich rozhovoroch. Mária neočakáva od nás, aby sme uskutočňovali nejaké veľkolepé diela. Ani ona sama nevykonala nejaké veľké diela. Jej pôsobenie pozostávalo z obyčajných, jednoduchých domácich prác. Malé a nepatrné práce vykonávala s výnimočnou láskou. Najväčšia veľkosť nespočíva v tom, že robíme niečo výnimočné, ale v tom, že to každodenné robíme s výnimočnou láskou.

Mária malé a každodenné skutky darovala s láskou Pánovi. Ona sa chcela zapáčiť Pánovi skrytosťou svojho života. Jej vôľa nebola kolísavá. Pre ňu bol Boh na prvom mieste. Preto bol jej život úplne naplnený. Preto je ona model, matka, učiteľka nášho života. Mária ako matka chce nás prebudiť a poučiť, že nie je dôležité čo robíme, ale ako to robíme. Aj s týmto posolstvom nás povzbudzuje, aby sme dali vo svojom živote Boha na prvé miesto.

Keď je Boh na prvom mieste, potom je všetko na svojom mieste.

Najväčšie zlo sa skrýva v tom, že človek zabudol na Boha, a to ostatné, čo sa deje v živote, sú iba následky. Čudné je, že človek si nevšíma Stvoriteľa a autora svojho života. A ešte čudnejšie je, že sa človek môže odvrátiť od Boha a takto ničí seba samého i svojich blížnych.

Ak postaví človek Boha na prvé miesto, potom si určite nájde čas na modlitbu, na stretnutie s Bohom. Ak človek úprimne hľadá Boha a nevie, kde by ho našiel, vtedy je potrebné začať sa modliť, začať sa usilovať o každodennú modlitbu. Nebude to vždy ľahké, ale bude to spásonosné. To, čo máme v živote radi, na to si určite nájdeme čas. Ak má človek rád seba samého, tak sa bude snažiť rozhodnúť sa pre modlitbu, pre stretnutie s Bohom, ktoré uzdravuje, vykupuje a dáva silu žiť a vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je láska a pokoj. Bez Boha sme bezmocní a slabí. Nie sme schopní odpúšťať, milovať a svedčiť o Bohu, ktorý je živý, a ktorý túži po nás, po svojich deťoch. Veriť Bohu znamená odovzdať sa mu. Odvážiť sa vrhnúť do Božích rúk a vtedy zakúsime, že on nás nesie a riadi každú chvíľu nášho života.

Mária nás vedie k Bohu a sľubuje nám svoj príhovor a svoju prítomnosť. Daruje nám lásku svojho srdca, ktorá je jemná, nežná a spásonosná. Prosme Máriu a s Máriou, aby nebola pre nás niekým vzdialeným a neznámou bytosťou, ale Matkou, ktorá nikoho neodmieta, kto sa k nej utieka a prosí ju o pomoc.

Počúvajme ju, aby sme mali a mohli už teraz okúsiť príchuť neba vo svojom živote a rodine.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`