Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2005 - Vizionárka Ivanka Ivanković-Elez - ročné zjavenie


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2005 [O] - Vizionárka Ivanka Ivanković-Elez - ročné zjavenie

Panna Mária dala toto posolstvo:
"Drahé deti, milujte sa navzájom láskou môjho Syna. Pokoj, pokoj, pokoj. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`