Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2005

Vyplňme naše dni modlitbou


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2005 [O]

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste krátkymi a vrúcnymi modlitbami vyplnili svoj deň. Keď sa modlíte, vaše srdce je otvorené a Boh vás miluje osobitnou láskou a dá vám zvláštne milosti. Preto využite tento milostivý čas a zasväťte ho Bohu väčšmi než kedykoľvek predtým. Konajte deväťdňové novény pôstu a odriekania sa, aby satan bol ďaleko od vás a milosť okolo vás. Som blízko pri vás a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Blahoslavená Panna Mária sa obracia k nám i dnes 25. júla na sviatok svätého apoštola Jakuba, patróna farnosti Medžugorie. Hovorí k nám materinsky, vytrvale, trpezlivo, nenútene, v slobode srdca, ktoré miluje svoje deti. Mária hovorí: vyplňte svoj deň krátkymi a vrúcnymi modlitbami. Chce nám tým povedať, aby sme celý deň ovinuli do modlitieb, aby mal Boh kam prísť, a aby zlo a zlý nemali prístup do nášho života. Priveľmi veľa je zla a zloby, priveľa čiernych a temných myšlienok, ktoré naháňajú strach a ustarostenosť do našich sŕdc. Priveľa je tragických správ, terorizmu a vrážd, ktorými sme obklopení a počúvame o nich každý deň. Je veľa zlých slov, ktoré zraňujú dôveru a lásku v nás i v našich blížnych. Priveľa je povrchnosti v našich rozhovoroch, z ktorých vychádzame prázdni a obťažení. Mária nám ukazuje cestu, dáva nám prostriedok do rúk, aby mal Boh kam k nám prísť.

Všetko čo vidíme, počúvame, čítame, formuje naše vnútro, naše srdce a potom i naše rozprávanie. Naše slová a naše rozhovory hovoria o obsahu nášho srdca. Ak je srdce skľúčené, v temnote, naplnené neláskou, nečistotou - také budú i naše slová.

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha,“ hovorí nám Ježiš. Iba čisté srdce nemôže druhých znečistiť, poraniť, zaťažiť. Čisté srdce sa snaží umyť nečistotu z druhého. Kto je nervózny, nešťastný, bude trvať na tom, aby aj ľudia okolo neho boli ako on. Celkom určite ste mali i vy skúsenosť, že niektorí ľudia pôsobia na vás akýmsi nepokojom, nervozitou a tmou. Existujú však i ľudia, ktorí vyžarujú pokoj, istotu a dôveru. Títo ľudia sú spojení s Bohom, pretože on je prameňom pokoja, istoty, lásky a dôvery. Mária chce, aby sme sa my – všetky jej deti – stali takýmito Božími deťmi, ktoré budú šíriť pokoj a lásku. Iba srdce, ktoré sa modlí, stáva sa otvoreným. Iba otvorenému srdcu môže Boh darovať svoju milosť, silu a všemohúcnosť. Nestačí si iba prečítať a vypočuť evanjelium a slová Panny Márie. Je potrebné ich uskutočňovať a uviesť ich do života. Je veľa tých, ktorý počuli evanjelium, ale spoznať môžeme iba tých, ktorí uskutočnili, čo počuli. Nebo si zaslúžia iba tí, ktorí sa pokúsili uskutočniť aspoň niečo z toho, čo počuli. Sú ľudia, ktorí sa stále modlia, ale kritizujú všetkých a všetko. Oni všetko merajú podľa svojich teoretických modlitieb, ktoré sú neplodné, bez uskutočnenia v živote. Modlitby majú význam iba vtedy, ak menia život, srdce a ak sa ich človek snaží uviesť do života. Boh nekoná nič bez nás, ale s nami. On čaká na naše skutky, aby spolupracoval s nami, aby nám pomohol. Preto modliť sa a nekonať, to znamená prekážať uskutočneniu toho, za čo sa modlíme.

Najhoršie je čakať dlho, aby sme uskutočnili svoje rozhodnutia. Je potrebné ich uskutočniť hneď a neodkladať, nenechávať ich na neskôr. Čím viac človek odkladá svoju modlitbu, svoju prácu, povinnosť, ktorá ho čaká, tým viac v sebe vytvára pocit prázdna a bezmocnosti. Potom začne sebaľútosť a depresia. Je potrebné začať z jedného malého milimetra a potom budeš väčší od všetkých, ktorí kritizujú. Viera bez skutkov nestojí za nič, taká viera je mŕtva.

Aj slová Panny Márie budú mŕtvym slovom na papieri, ak sa ich nebudeš snažiť aspoň troška uskutočňovať vo svojom živote. Keď človek začne, potom odkryje nekonečnosť a Božiu všemohúcnosť vo svojom živote. Nech nás Pán skrze naše modlitby a rozhodnutia a uchráni pred diablom a nech nás ovinie svojou milosťou.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`