Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2005

Modlím sa pred Bohom, aby vám daroval dar viery


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2005 [O]

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Milé deti, v tomto čase sa osobitným spôsobom modlím pred Bohom, aby vám daroval dar viery. Len vo viere objavíte radosť z daru života, ktorý vám Boh daroval. Vaše srdce bude s radosťou myslieť na večnosť. Som s vami a milujem vás nežnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Počas dvadsiatich štyroch rokov a piatich mesiacov zjavení Panny Márie vo farnosti Medžugorie zostali Jej láska a materinské posolstvá rovnaké a nezmenené. Nimi nás ako povrazom lásky chce prostredníctvom seba ešte viac pritiahnuť bližšie k Ježišovmu Srdcu, aby sme neživorili, ale žili. I dnes nám hovorí: modlite sa, modlite sa, modlite sa. I dnes nás pozýva k tomu, čo je pre súčastného človeka najťažšie, a to je modlitba. Neexistuje nijaká iná cesta, pohodlnejšia, ani ľahšia, ktorou by sme mohli prísť k Bohu, okrem cesty modlitby. Mária nás nielen k modlitbe pozýva, ale ona sama sa pred Bohom modlí za nás, aby nám Boh daroval dar viery. Vo viere Mária vyslovila slová odovzdania svojho života Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova a hľa služobnica Pána.“ V týchto krátkych slovách je celý Máriin život. Týmito slovami vyjadrila a seba celú darovala Bohu.

Viera je milostivý Boží dar, ktorý si môžeme a musíme vyprosiť u Boha. On nám daruje iba to, o čo Ho prosíme. Mária sa modlí so všetkými, ktorí sa modlia. Ona sa ako Matka prihovára za všetkých nás a prosí Boha o drahocenný dar viery. Dobre vie, že bez viery žijeme v tme a nevedomosti, že bez nej je život nemožný. Keď nemáme vieru a dôveru, zachváti nás strach a náš život je ohrozený a neistý. Strach ubíja život viac ako práca. Príčinou, prečo ustarostenosť ubíja ľudí viac ako práca je fakt, že ľudia sú oveľa viac ustarostení ako pracujú. Proti strachu je úspešná iba viera. Viera, to znamená spoľahnúť sa na Boha, ktorého nevidíme, ale ktorého zažívame ako základnú oporu. Je to neviditeľná opora, bezpečný terén, na ktorom môžeš stáť, je svetlom, ktoré zapáliš vo svojej zachmúrenej duši. Viera znamená otvoriť dvere dôvere, je to otváranie okna lásky, prijímanie úsmevu, radosti, svetla a zdravia.

Viera, to je akoby skok z lietadla. Keď skáčeš z lietadla, vidíš iba zem a seba, nezastaviteľne padáš smerom k zemi, na ktorej sa môžeš zraniť. To je skok do prázdna, skok do priepasti smrti. Ale po tom desivom zážitku nasleduje iný neuveriteľný zážitok. Potiahneš páku, držadlo padáka a zrazu je nad tebou povraz, ktorý ťa drží priviazaného k hodvábnej handričke. Ty si vystúpil z bezpečia lietadla, letel si smerom k priepasti tvrdej zeme a zastavila ťa pevnosť jedného kúska plátna – padák. Ten kúsoček hodvábneho plátna ťa zachránil pred smrťou, on ti dal silu opustiť bezpečie lietadla. To je viera. Keď sa začneš niekomu zdôverovať, cítiš, akoby si skákal do prázdna. Zachváti ťa strach a zdá sa ti, že ťa odnáša do priepasti. Ale stačí iba zapáliť v sebe istotu, že bude všetko dobré a strach bude porazený.

Mi nedôverujeme plátnu, ani povrazu, ale Matke, ktorá prešla tými istými cestami, ktorými prechádzame i my. Ona prežívala také isté úzkosti, strachy, obavy i utrpenia, ktoré žijeme i my. Preto je Mária pre nás bezpečím i prísľubom, že nás nechce a nemôže oklamať.

Vo viere a dôvere v Boha sa nám odkrývajú priestory svetla, pravdy a bezpečia, ktoré nám ukazuje Boh. Vo viere a dôvere spoznávame, že v živote je nám všetko darované a nič nieje naše: ani život, ani ľudia, ani táto zem. Stvorení sme pre večnosť. Mária chce, aby sme začali žiť už dnes. Ona chce, aby sme sa rozhodli pre večnosť teraz, aby zajtra už nebolo neskoro.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`