Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2007 - Posolstvo Panny Márie Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2007 [O] - Posolstvo Panny Márie Mirjane

"Drahé deti! Moje meno je láska. To je to, prečo som s vami tak veľa času, pretože ma k vám posiela veľká láska. Žiadam od vás to isté. Žiadam od vás lásku v rodine. Žiadam, aby ste vo svojom bratovi spoznali lásku. Iba takto prostredníctvom lásky uvidíte tvár najväčšej lásky. Nech vám modlitba pôst v tom pomôžu. Otvorte svoje srdce láske a spáse. Ďakujem vám. "
Panna Mária bola rozhodná v tom čo dnes povedala a dodala, že je to niečo na čo sme zabudli.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`