Posolstvo, Medžugorie, 2. november 2007 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. november 2007 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému a dovoľte mu, aby vás premenil. Deti moje, Boh je nesmierne dobro, a preto vás ako matka prosím: modlite sa, modlite sa, modlite sa, postite sa a dúfajte, že to dobro je možné dosiahnuť, pretože z toho dobra sa rodí láska. Duch Svätý tú lásku vo vás upevní, a potom budete môcť Boha nazývať svojím Otcom. Skrze túto vznešenú lásku budete úprimne milovať všetkých ľudí a v Bohu ich považovať za bratov a sestry. Ďakujem. "
Kým Panna Mária požehnávala povedala: Na ceste, po ktorej vás ja vediem k môjmu Synovi, popri mne kráčajú tí, ktorí ho predstavujú.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`