Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Som s vami. Ako matka vás zhromažďujem, pretože chcem z vašich sŕdc vymazať to, čo teraz vidím. Prijmite lásku môjho Syna a vymažte zo sŕdc strach, bolesť a sklamanie. Zvlášť som vybrala Vás, aby ste boli svetlo lásky môjho Syna. Ďakujem vám. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`