Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Prosím vás, aby ste zvlášť v tomto pôstnom období odpovedali na božiu dobrotu, pretože On si vás vyvolil a poslal ma medzi vás. Očistite sa od hriechu a v Ježišovi, mojom Synovi, spoznajte zmiernu obetu za hriechy celého sveta. Nech bude On zmysel vášho života. Nech váš život bude služba božskej láske môjho Syna. Ďakujem vám. "
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky náboženské predmety. Znovu nás pozvala, aby sme sa modlili za našich pastierov.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`