Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, aj dnes, kým som s vami vo veľkej Božej láske chcem sa vás spýtať: ste aj vy so mnou? Je vaše srdce otvorené pre mňa? Dovoľujete mi, aby som ho svojou láskou očistila a pripravila pre svojho syna? Deti moje, ste vyvolení, pretože vo vašom čase zostúpila na zem veľká božia milosť. Nezdráhajte sa ju prijať. Ďakujem vám. "
Panna Maria požehnala všetkých prítomných i všetky náboženské predmety. Pri jej odchode zostalo nadherné azúrové, teplé svetlo.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`