Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane

"Drahé deti! Materinskou láskou vás chcem povzbudiť k láske voči blížnemu. Nech je môj Syn prameňom tejto lásky. On, ktorý mohol všetko urobiť silou, si vybral cestu lásky a dal vám príklad. Aj dnes vám Boh skrze mňa prejavuje nesmiernu dobrotu a vy, moje drahé deti, ste povinní na ňu odpovedať. S tou istou dobrotou a veľkodušnosťou zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Týmto spôsobom môj Syn a Jeho láska vstane zmŕtvych vo vás. Ďakujem vám. "
Panna Mária dodala: „Nech sú vaši pastieri vo vašich srdciach a modlitbách.“
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`