Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane

"Drahé deti! Dnes vás, zhromaždených okolo seba, pozývam materinským srdcom k láske k blížnemu. Deti moje, zastavte sa. V očiach svojho brata viďte Ježiša, môjho Syna. Ak vidíte radosť, radujte sa s ním. Ak je bolesť v očiach vášho brata, svojou nežnosťou a dobrotou ju odožeňte, pretože bez lásky ste stratení. Iba láska jediná je účinná, ona koná zázraky. Láska vám dá jednotu v mojom Synovi a víťazstvo môjho srdca. Preto, deti moje, milujte. "
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky náboženské predmety a ešte raz nás pozvala k modlitbe za našich pastierov.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`