Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

"Drahé deti! Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia. Ďakujem vám. "
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a požehnala všetky náboženské premdety. Pozvala nás v tejto súčasnej dobe modliť sa za kňazov.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`