Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2008 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2008 [O] - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu

"Drahé deti! V tomto svätom čase radostného očakávania Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske. Ďakujem vám, drahé deti. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`