Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. február 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Materinským srdcom vám chcem dnes pripomenúť, lepšie povedané upozorniť vás, na nesmiernu Božiu lásku a trpezlivosť, ktoré z nej vychádzajú. Váš Otec ma posiela a čaká. Čaká na vaše otvorené srdcia pripravené pre jeho diela. Čaká na vaše srdcia zjednotené v kresťanskej láske a milosrdenstve v duchu môjho Syna. Nestrácajte čas milé deti, pretože nie ste jeho pánmi. Ďakujem vám. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`