Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! V mojich slovách je Božia láska. Deti moje, to je láska, ktorá vás chce obrátiť k spravodlivosti a pravde. To je láska, ktorá vás chce vyslobodiť z klamu. A čo vy, deti moje? Vaše srdcia zostávajú zatvorené, sú tvrdé a neodpovedajú na moje pozvania, sú neúprimné. Materinskou láskou sa za vás modlím, pretože chcem, aby ste všetci vstali z mŕtvych v mojom Synovi. Ďakujem vám. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`