Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Dnes vás materinským srdcom pozývam, aby ste sa naučili odpúšťať, úplne a bezpodmienečne. Trpíte kvôli nespravodlivosti, zradám a prenasledovaniu, ale preto ste Bohu bližší a milší. Deti moje, modlite sa za dar lásky. Iba láska všetko odpúšťa ako odpúšťa môj Syn, nasledujte ho. Som medzi vami a modlím sa, aby ste vtedy, keď prídete pred svojho Otca mohli povedať: 'Hľa, tu som, Otče, tvojho Syna som nasledoval, miloval som a srdcom odpúšťal, lebo som veril v tvoj súd, a tebe dôveroval'. Ďakujem vám! "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`