Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť? Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete. Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On premohol hriech a zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť. Dovoľte mi, aby som vám pomohla nezomrieť ale naveky žiť s mojím Synom. Ďakujem! "
Panna Mária bola veľmi smutná.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`