Posolstvo, Medžugorie, 2. november 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. november 2009 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Aj dnes som medzi vami, aby som vám ukázala cestu, ktorá vám pomôže spoznať Božiu lásku, lásku Boha, ktorý vám dovolil nazývať ho a pokladať za svojho Otca. Žiadam od vás, aby ste sa úprimne pozreli do svojich sŕdc a rozpoznali, nakoľko ho milujete. Nemilujete ho ako posledného? Obklopení dobrami, koľkokrát ste ho zradili, zapreli, zabudli na neho. Deti moje, nedajte sa oklamať pozemskými dobrami. Myslite na dušu, pretože ona je dôležitejšia ako telo, očistite ju. Volajte k Otcovi, On vás čaká, vráťte sa k nemu. Ja som s vami, pretože ma On vo svojej milosti posiela. Ďakujem vám. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`