Posolstvo, Medžugorie, 8. marec 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 8. marec 1984 [O]

"Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! Drahé deti, vy vo farnosti sa obráťte! To je moje druhé želanie. Tak sa budú môcť obrátiť aj všetci tí, čo sem budú prichádzať. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`