Posolstvo, Medžugorie, 5. apríl 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 5. apríl 1984 [O]

"Drahé deti! Dnes večer vás prosím, aby ste si zvlášť uctievali Srdce môjho Syna Ježiša. Dajte zadosťučinenie za ranu spôsobenú Srdcu môjho Syna! Jeho Srdce je zranené všelijakými hriechmi. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`