Posolstvo, Medžugorie, 19. apríl 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 19. apríl 1984 [O]

"Drahé deti! Spolucíťte so mnou! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`