Posolstvo, Medžugorie, 10. máj 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 10. máj 1984 [O]

Mnohí veriaci sa cítili dotknutí posledným posolstvom. Niektorí si mysleli, že Matka Božia už nebude zjavovať posolstvá farnosti. Večer však povedala toto:
"Hovorím k vám a chcem k vám hovoriť aj naďalej. Vy však počúvajte moje pokyny! "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`