Posolstvo, Medžugorie, 21. jún 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 21. jún 1984 [O]

"Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`