Posolstvo, Medžugorie, 28. jún 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 28. jún 1984 [O]

Matka Božia nedala nijaké posolstvo farnosti.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`