Posolstvo, Medžugorie, 11. august 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 11. august 1984 [O]

"Drahé deti! Modlite sa, pretože satan aj naďalej chce zmariť moje plány. Modlite sa srdcom a v modlitbách sa celkom odovzdajte Ježišovi! "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`