Posolstvo, Medžugorie, 21. december 1984 - (piatok)


 

Posolstvo, Medžugorie, 21. december 1984 [O] - (piatok)

Vianočné posolstvo, ktoré dala Matka Božia prostredníctvom Jeleny Vasiljovej:
"Želám si, aby ste boli kvetom, ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre Ježiša, kvetom, ktorý neprestane kvitnúť, keď sa skončia Vianoce. Želám si, aby vaše srdcia boli Ježišovými pastiermi. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`