Posolstvo, Medžugorie, 19. september 1985


 

Posolstvo, Medžugorie, 19. september 1985 [O]

Nebolo dané žiadne posolstvo.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`