Posolstvo, Medžugorie, 27. február 1986


 

Posolstvo, Medžugorie, 27. február 1986 [O]

"Drahé deti! V pokore prežívajte posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`