Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená K-M

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
493 / 311 K   1 / 1 Ka   4 / 4 Kajajte
1 / 1 Kajajú   2 / 2 Kajali   1 / 1 Kalich
3 / 2 Kalichom   6 / 6 Kam   1 / 1 Kameň*
1 / 1 Kameňa   1 / 1 Katolíckej   14 / 13 Každá
21 / 19 Každé   88 / 82 Každého   9 / 9 Každej
19 / 18 Každému   10 / 10 Každodenné   6 / 6 Každodenne
1 / 1 Každodenného   3 / 3 Každodennej   1 / 1 Každodennným
23 / 23 Každodennom   2 / 2 Každodennou   3 / 3 Každodenný
1 / 1 Každodenných   5 / 5 Každodenným   1 / 1 Každodennými
19 / 18 Každom   1 / 1 Každou   11 / 10 Každú
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
93 / 79 Každý   13 / 12 Každým   38 / 31 Kde
1 / 1 Kdekoľvek   2 / 1 Když   1 / 1 Ke
5 / 5 Keby   172 / 144 Keď   2 / 2 Kedy
3 / 3 Kedykoľvek   1 / 1 Kladením   1 / 1 Kladie
2 / 2 Kládli   1 / 1 Kladné   1 / 1 Klam
1 / 1 Klamlivým   3 / 3 Klamstva   2 / 2 Klamu
10 / 9 Klaňajte   1 / 1 Klaňajú   3 / 3 Klaňali
1 / 1 Klaniate   1 / 1 Klopem   1 / 1 Klopete
1 / 1 Kňaz   1 / 1 Kňazi   1 / 1 Kňazom
10 / 10 Kňazov   1 / 1 Kňazovi   3 / 3 Kňazského
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Koho   2 / 2 Komunite   10 / 9 Koná
4 / 4 Konajte   1 / 1 Konajú   3 / 2 Konal
1 / 1 Konala   5 / 5 Konali   1 / 1 Konáre
2 / 2 Konármi   9 / 9 Konať   5 / 4 Konáte
1 / 1 Koná   6 / 6 Konca   6 / 5 Konci
1 / 1 Končí   1 / 1 Končili   1 / 1 Konečného
1 / 1 Konečnej   2 / 2 Koniec   2 / 2 Konkrétne
1 / 1 Konzumný   1 / 1 Koreňmi   1 / 1 Kostol
1 / 1 Kostola   1 / 1 Kostoly   2 / 1 Koľké
6 / 6 Koľko   1 / 1 Koľkokrát   1 / 1 Koľký
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Koľkým   2 / 2 Kr   1 / 1 Kráča
2 / 2 Kráčajte   3 / 3 Kráčajú   1 / 1 Kráčali
1 / 1 Kráčam   1 / 1 Kráčaním   10 / 10 Kráčať
1 / 1 Kráčate   1 / 1 Krajín   4 / 3 Krajší
2 / 2 Krása   5 / 5 Kráse   3 / 3 Krásne
1 / 1 Krásny   1 / 1 Krásou   10 / 10 Krásu
1 / 1 Krásy   1 / 1 Krát   1 / 1 Krátko
4 / 4 Krátky   1 / 1 Krátkymi   7 / 6 Kráľ
7 / 7 Kráľa   2 / 2 Kráľom   1 / 1 Kraľoval
1 / 1 Kráľovi   7 / 7 Kráľovná   150 / 150 Kráľovnej
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 3 Kráľovstva   2 / 2 Kráľovstve   11 / 9 Kráľovstvo
1 / 1 Kráľovstve   1 / 1 Kráľovstvo   1 / 1 Kresťan
1 / 1 Kresťanmi   1 / 1 Kresťanov   4 / 3 Kresťanské
1 / 1 Kresťanského   1 / 1 Kresťanskej   1 / 1 Krídlami
3 / 3 Krista   3 / 3 Kristovi   1 / 1 Kristus
21 / 17 Kríž   3 / 3 Kríža   1 / 1 Kríze
5 / 5 Kríže   8 / 8 Kríži   1 / 1 Krížmi
8 / 7 Krížom   1 / 1 Krížu   2 / 2 Krok
1 / 1 Krokoch   1 / 1 Krokom   1 / 1 Kroku
1 / 1 Krst   3 / 2 Krv   1 / 1 Krváca
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Krvavé   2 / 2 Krvou   1 / 1 Která
2 / 1 Které   1 / 1 Kterou   13 / 12 Kto
2 / 2 Ktor   72 / 58 Ktorá   5 / 3 Ktorá
208 / 165 Ktoré   8 / 8 Ktorého   10 / 10 Ktorej
1 / 1 Ktorému   1 / 1 Ktorého   230 / 143 Ktorí
5 / 2 Ktorí   8 / 8 Ktorom   18 / 18 Ktorou
50 / 49 Ktorú   2 / 2 Ktorú   155 / 120 Ktorý
44 / 39 Ktorých   11 / 11 Ktorým   6 / 6 Ktorými
2 / 2 Ktorý   41 / 38 Ku   2 / 2 Kúsok
12 / 12 Kvet   2 / 1 Kvete   3 / 2 Kvetom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Kvetov   4 / 4 Kvety   1 / 1 Kvietkami
1 / 1 Kvietočku   3 / 3 Kvietok   2 / 1 Kvitnúť
1 / 1 Kvoli   25 / 21 Kvôli   1 / 1 Kvôli
50 / 47 Kým   1 / 1 Kyticou   1 / 1 Kyticu
1 / 1 Kľaknite   1 / 1 Kľaknúť   1 / 1 Kľúč
9 / 2 L   4 / 4 Láme   1 / 1 Lány
122 / 84 Láska   116 / 98 Láske   202 / 155 Láskou
207 / 138 Lásku   271 / 159 Lásky   5 / 3 Láska
1 / 1 Láskou   5 / 3 Lásku   2 / 2 Lásky
2 / 1 Le   73 / 65 Lebo   98 / 91 Len
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 6 Lepší   7 / 7 Lepšie   1 / 1 Lepšiu
1 / 1 Lesku   1 / 1 Leto   1 / 1 Líši
1 / 1 Líšiť   1 / 1 Lomcoval   1 / 1 Lone
1 / 1 Loveka   1 / 1 Lúč   4 / 4 Lúče
3 / 3 Lúčom   1 / 1 Lupienky   1 / 1 Ľahké
32 / 3 M   25 / 25   85 / 72 Ma
2 / 2 Mája   9 / 9 Majte   7 / 6 Majú
3 / 3 Mal   2 / 2 Malá   18 / 14 Mala
5 / 5 Malé   11 / 11 Malého   31 / 28 Mali
3 / 3 Malí   1 / 1 Maličkí   1 / 1 Maličkostiam
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Maličkých   1 / 1 Maličkými   2 / 2 Malo
13 / 13 Málo   11 / 11 Malý   2 / 2 Malých
6 / 6 Malým   7 / 7 Malými   14 / 14 Mám
1 / 1 Mama   1 / 1 Máme   7 / 7 Marca
1 / 1 Maria   59 / 51 Mária   158 / 158 Márie
3 / 3 Marie   1 / 1 Márii   1 / 1 Máriou
2 / 2 Máriu   1 / 1 Márnivosti   1 / 1 Márnosť
1 / 1 Márnosťami   1 / 1 Márnosťou   1 / 1 Mäsa
1 / 1 Maštaľkou   42 / 40 Mať   39 / 32 Máte
1 / 1 Materializmu   5 / 5 Materiálne   1 / 1 Materiálnu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Materiálnych   1 / 1 Materiálnymi   2 / 2 Materinská
39 / 36 Materinské   2 / 2 Materinského   4 / 4 Materinskej
2 / 2 Materinskému   1 / 1 Materinskom   43 / 39 Materinskou
6 / 6 Materinskú   8 / 7 Materinsky   2 / 2 Materinských
41 / 40 Materinským   1 / 1 Materinskými   1 / 1 Mateřskou
112 / 97 Matka   1 / 1 Matkám   5 / 5 Matke
1 / 1 Matkino   14 / 12 Matkou   9 / 8 Matku
2 / 2 Matky   1 / 1 Máte   1 / 1 Mätie
1 / 1 Mečom   45 / 38 Medzi   1 / 1 Medžugoria
2 / 2 Medžugorie   1 / 1 Medžugorím   1 / 1 Men
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
19 / 18 Mene   8 / 7 Menej   1 / 1 Menia
3 / 3 Menil   1 / 1 Menili   5 / 5 Meniť
10 / 8 Meno   1 / 1 Menom   1 / 1 Menšej
1 / 1 Menší   2 / 2 Meňte   1 / 1 Meradlom
1 / 1 Mesiac   3 / 3 Mesiaci   170 / 134 Mi
1 / 1 Miere   1 / 1 Mieri   1 / 1 Miery
1 / 1 Miest   2 / 2 Miesta   4 / 4 Miestach
16 / 16 Mieste   1 / 1 Miestečko   31 / 30 Miesto
5 / 4 Miestom   2 / 2 Milá   419 / 261 Milé
2 / 2 Milí   9 / 8 Milosrdenstva   4 / 4 Milosrdenstve
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
11 / 10 Milosrdenstvo   4 / 4 Milosrdenstvom   6 / 6 Milosrdenstvu
1 / 1 Milosrdná   2 / 2 Milosrdné   1 / 1 Milosrdného
6 / 5 Milosrdnej   3 / 3 Milosrdnou   3 / 3 Milosrdnú
2 / 2 Milosrdný   29 / 29 Milosť   6 / 6 Milosťami
4 / 4 Milostí   101 / 95 Milosti   1 / 1 Milostiam
1 / 1 Milostiv   1 / 1 Milostivého   29 / 29 Milostivom
13 / 13 Milostivý   1 / 1 Milostivým   7 / 6 Milosťou
2 / 1 Milova   7 / 7 Miloval   3 / 3 Milovala
30 / 24 Milovali   1 / 1 Milované   5 / 4 Milovaného
5 / 5 Milovaní   4 / 4 Milovaný   1 / 1 Milovanými
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Milovaný   67 / 48 Milovať   1 / 1 Milovat
4 / 4 Milší   1 / 1 Milšia   47 / 43 Miluje
79 / 75 Milujem   14 / 13 Milujete   35 / 30 Milujte
12 / 10 Milujú   3 / 3 Milujúc   1 / 1 Mimoriadne
1 / 1 Minulom   1 / 1 Minulost   1 / 1 Minulosť
3 / 3 Minulosti   1 / 1 Minulým   9 / 8 Minút
1 / 1 Mirijanin   14 / 13 Mirjana   156 / 156 Mirjane
4 / 4 Mirjanu   1 / 1 Misionármi   1 / 1 Mladé
1 / 1 Mládež   1 / 1 Mladí   2 / 2 Mladých
3 / 3 Mladým   1 / 1 Mlčanie   62 / 57 Mňa
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
30 / 29 Mne   16 / 15 Mnohé   11 / 10 Mnohí
1 / 1 Mnohí   8 / 7 Mnoho   6 / 6 Mnohých
2 / 2 Mnohým   1 / 1 Mnohými   51 / 51 Mnou
2 / 2 Množia   1 / 1 Množstva   2 / 2 Moc
1 / 1 Moci   1 / 1 Mocná   1 / 1 Mocné
1 / 1 Mocnejší   1 / 1 Mocnejším   1 / 1 Mocní
1 / 1 Mocný   2 / 2 Mocou   52 / 51 Môcť
1 / 1 Modernizmu   2 / 2 Modernizmus   1 / 1 Modlete
6 / 6 Modlí   6 / 6 Modlia   2 / 2 Modliac
1 / 1 Modlievali   1 / 1 Modlievať   1 / 1 Modlil
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 4 Modlila   71 / 67 Modlili   48 / 42 Modlím
1 / 1 Modlim   3 / 2 Modlime   47 / 41 Modliť
97 / 87 Modlitba   5 / 5 Modlitbách   1 / 1 Modlitbám
17 / 17 Modlitbami   197 / 168 Modlitbe   77 / 70 Modlitbou
2 / 2 Modlitbové   1 / 1 Modlitbových   77 / 74 Modlitbu
120 / 109 Modlitby   23 / 23 Modlíte   477 / 287 Modlite
3 / 3 Modlitieb   1 / 1 Modrom   44 / 41 Mohla
67 / 56 Mohli   4 / 4 Mohlo   20 / 18 Mohol
1 / 1 Mohutná   189 / 121 Môj   28 / 24 Moja
1056 / 679 Moje   73 / 56 Mojej   296 / 160 Môjho
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
44 / 36 Moji   33 / 30 Mojich   47 / 42 Mojím
11 / 11 Mojim   38 / 34 Mojimi   111 / 89 Môjmu
32 / 28 Mojom   12 / 12 Mojou   23 / 23 Moju
1 / 1 Morské   1 / 1 Mostmi   1 / 1 Mozaiku
16 / 16 Môže   10 / 10 Môžem   2 / 2 Môžeme
39 / 36 Môžete   3 / 3 Možné   1 / 1 Možno
4 / 3 Možnosť   9 / 9 Môžu   5 / 2 Môj
4 / 2 Môjho   1 / 1 Môže   42 / 36 Mu
1 / 1 Mučeníci   4 / 4 Múdrosť   4 / 4 Múdrosti
3 / 3 Múdrosťou   2 / 1 Můj   1 / 1 Muky
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Mus   2 / 2 Musí   1 / 1 Musia
1 / 1 Musieť   35 / 28 Musíte   1 / 1 Muž
2 / 2 My   1 / 1 Myseľ   1 / 1 Mysle
1 / 1 Myslel   3 / 3 Mysleli   1 / 1 Myslí
1 / 1 Mysli   4 / 4 Myslia   3 / 3 Myšlienkach
3 / 3 Myšlienkami   6 / 6 Myšlienky   1 / 1 Myšlienok
4 / 4 Myslieť   1 / 1 Myslím   5 / 5 Myslite
8 / 8 Myslíte   1 / 1 Myslí   1 / 1 Mysľou
1 / 1 Myšlienky   5 / 5 Mŕtvych      

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. máj 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`