Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená K-M

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
505 / 317 K   1 / 1 Ka   4 / 4 Kajajte
1 / 1 Kajajú   2 / 2 Kajali   1 / 1 Kalich
3 / 2 Kalichom   6 / 6 Kam   1 / 1 Kameň*
1 / 1 Kameňa   1 / 1 Katolíckej   14 / 13 Každá
22 / 20 Každé   89 / 83 Každého   9 / 9 Každej
19 / 18 Každému   6 / 6 Každodenne   10 / 10 Každodenné
1 / 1 Každodenného   3 / 3 Každodennej   1 / 1 Každodennným
23 / 23 Každodennom   2 / 2 Každodennou   3 / 3 Každodenný
1 / 1 Každodenných   5 / 5 Každodenným   1 / 1 Každodennými
19 / 18 Každom   1 / 1 Každou   11 / 10 Každú
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
94 / 80 Každý   13 / 12 Každým   40 / 33 Kde
1 / 1 Kdekoľvek   2 / 1 Když   1 / 1 Ke
6 / 6 Keby   177 / 146 Keď   2 / 2 Kedy
3 / 3 Kedykoľvek   1 / 1 Kladením   1 / 1 Kladie
2 / 2 Kládli   1 / 1 Kladné   1 / 1 Klam
1 / 1 Klamlivým   3 / 3 Klamstva   2 / 2 Klamu
11 / 10 Klaňajte   1 / 1 Klaňajú   3 / 3 Klaňali
1 / 1 Klaňať   1 / 1 Klaniate   1 / 1 Klopem
1 / 1 Klopete   1 / 1 Kňaz   1 / 1 Kňazi
1 / 1 Kňazom   10 / 10 Kňazov   1 / 1 Kňazovi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Kňazského   3 / 3 Koho   2 / 2 Komunite
11 / 10 Koná   4 / 4 Konajte   1 / 1 Konajú
3 / 2 Konal   1 / 1 Konala   5 / 5 Konali
1 / 1 Konáre   2 / 2 Konármi   9 / 9 Konať
5 / 4 Konáte   1 / 1 Koná   6 / 6 Konca
1 / 1 Končí   6 / 5 Konci   1 / 1 Končili
1 / 1 Konečného   1 / 1 Konečnej   2 / 2 Koniec
2 / 2 Konkrétne   1 / 1 Konzumný   1 / 1 Koreňmi
1 / 1 Kostol   1 / 1 Kostola   1 / 1 Kostoly
2 / 1 Koľké   6 / 6 Koľko   1 / 1 Koľkokrát
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Koľký   1 / 1 Koľkým   2 / 2 Kr
1 / 1 Kráča   3 / 3 Kráčajte   3 / 3 Kráčajú
1 / 1 Kráčali   1 / 1 Kráčam   1 / 1 Kráčaním
11 / 11 Kráčať   1 / 1 Kráčate   1 / 1 Krajín
4 / 3 Krajší   2 / 2 Krása   5 / 5 Kráse
3 / 3 Krásne   1 / 1 Krásny   1 / 1 Krásou
10 / 10 Krásu   1 / 1 Krásy   1 / 1 Krát
1 / 1 Krátko   5 / 5 Krátky   1 / 1 Krátkymi
7 / 6 Kráľ   7 / 7 Kráľa   2 / 2 Kráľom
1 / 1 Kraľoval   1 / 1 Kráľovi   7 / 7 Kráľovná
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
155 / 155 Kráľovnej   4 / 3 Kráľovstva   2 / 2 Kráľovstve
12 / 10 Kráľovstvo   1 / 1 Kráľovstve   1 / 1 Kráľovstvo
1 / 1 Kresťan   1 / 1 Kresťanmi   1 / 1 Kresťanov
4 / 3 Kresťanské   1 / 1 Kresťanského   1 / 1 Kresťanskej
1 / 1 Krídlami   3 / 3 Krista   3 / 3 Kristovi
1 / 1 Kristus   21 / 17 Kríž   3 / 3 Kríža
5 / 5 Kríže   1 / 1 Kríze   8 / 8 Kríži
1 / 1 Krížmi   8 / 7 Krížom   1 / 1 Krížu
2 / 2 Krok   1 / 1 Krokoch   1 / 1 Krokom
1 / 1 Kroku   1 / 1 Krst   3 / 2 Krv
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Krváca   1 / 1 Krvavé   2 / 2 Krvou
1 / 1 Která   2 / 1 Které   1 / 1 Kterou
13 / 12 Kto   3 / 3 Ktor   73 / 59 Ktorá
5 / 3 Ktorá   211 / 168 Ktoré   9 / 9 Ktorého
10 / 10 Ktorej   1 / 1 Ktorému   1 / 1 Ktorého
232 / 145 Ktorí   5 / 2 Ktorí   8 / 8 Ktorom
19 / 19 Ktorou   50 / 49 Ktorú   2 / 2 Ktorú
159 / 124 Ktorý   44 / 39 Ktorých   11 / 11 Ktorým
6 / 6 Ktorými   2 / 2 Ktorý   41 / 38 Ku
2 / 2 Kúsok   12 / 12 Kvet   2 / 1 Kvete
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Kvetmi   3 / 2 Kvetom   2 / 2 Kvetov
4 / 4 Kvety   1 / 1 Kvietkami   1 / 1 Kvietočku
3 / 3 Kvietok   2 / 1 Kvitnúť   25 / 21 Kvôli
1 / 1 Kvoli   1 / 1 Kvôli   51 / 48 Kým
1 / 1 Kyticou   1 / 1 Kyticu   1 / 1 Kľaknite
2 / 2 Kľaknúť   1 / 1 Kľúč   10 / 3 L
4 / 4 Láme   1 / 1 Lány   128 / 88 Láska
118 / 100 Láske   208 / 160 Láskou   213 / 142 Lásku
287 / 164 Lásky   5 / 3 Láska   1 / 1 Láskou
5 / 3 Lásku   2 / 2 Lásky   2 / 1 Le
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
73 / 65 Lebo   102 / 93 Len   6 / 6 Lepší
7 / 7 Lepšie   1 / 1 Lepšiu   1 / 1 Lesku
1 / 1 Leto   1 / 1 Líši   1 / 1 Líšiť
1 / 1 Lomcoval   1 / 1 Lone   1 / 1 Loveka
1 / 1 Lúč   4 / 4 Lúče   3 / 3 Lúčom
1 / 1 Lupienky   1 / 1 Ľahké   35 / 4 M
88 / 75 Ma   25 / 25   2 / 2 Mája
10 / 10 Majte   7 / 6 Majú   1 / 1 Majúvieru
3 / 3 Mal   2 / 2 Malá   18 / 14 Mala
5 / 5 Malé   11 / 11 Malého   3 / 3 Malí
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
33 / 30 Mali   1 / 1 Maličkí   1 / 1 Maličkostiam
1 / 1 Maličkých   1 / 1 Maličkými   13 / 13 Málo
3 / 3 Malo   11 / 11 Malý   2 / 2 Malých
6 / 6 Malým   7 / 7 Malými   14 / 14 Mám
1 / 1 Mama   1 / 1 Máme   7 / 7 Marca
59 / 51 Mária   1 / 1 Maria   3 / 3 Marie
163 / 163 Márie   1 / 1 Márii   1 / 1 Máriou
2 / 2 Máriu   1 / 1 Márnivosti   1 / 1 Márnosť
1 / 1 Márnosťami   1 / 1 Márnosťou   1 / 1 Mäsa
1 / 1 Maštaľkou   43 / 41 Mať   39 / 32 Máte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Materializmu   5 / 5 Materiálne   1 / 1 Materiálnu
2 / 2 Materiálnych   1 / 1 Materiálnymi   3 / 3 Materinská
41 / 37 Materinské   2 / 2 Materinského   5 / 5 Materinskej
2 / 2 Materinskému   1 / 1 Materinskom   44 / 40 Materinskou
6 / 6 Materinskú   8 / 7 Materinsky   2 / 2 Materinských
42 / 41 Materinským   1 / 1 Materinskými   1 / 1 Mateřskou
115 / 100 Matka   1 / 1 Matkám   5 / 5 Matke
1 / 1 Matkino   14 / 12 Matkou   11 / 10 Matku
2 / 2 Matky   1 / 1 Máte   1 / 1 Mätie
1 / 1 Mečom   48 / 41 Medzi   1 / 1 Medžugoria
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Medžugorie   1 / 1 Medžugorím   1 / 1 Men
19 / 18 Mene   8 / 7 Menej   2 / 2 Menia
3 / 3 Menil   1 / 1 Menili   5 / 5 Meniť
10 / 8 Meno   1 / 1 Menom   1 / 1 Menšej
1 / 1 Menší   2 / 2 Meňte   1 / 1 Meradlom
1 / 1 Mesiac   3 / 3 Mesiaci   171 / 135 Mi
1 / 1 Miere   1 / 1 Mieri   1 / 1 Miery
1 / 1 Miest   2 / 2 Miesta   4 / 4 Miestach
16 / 16 Mieste   1 / 1 Miestečko   31 / 30 Miesto
6 / 5 Miestom   2 / 2 Milá   425 / 264 Milé
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Milí   1 / 1 Milodar   12 / 11 Milosrdenstva
4 / 4 Milosrdenstve   12 / 11 Milosrdenstvo   4 / 4 Milosrdenstvom
6 / 6 Milosrdenstvu   1 / 1 Milosrdná   2 / 2 Milosrdné
2 / 2 Milosrdného   6 / 5 Milosrdnej   3 / 3 Milosrdnou
3 / 3 Milosrdnú   2 / 2 Milosrdný   30 / 30 Milosť
6 / 6 Milosťami   102 / 96 Milosti   4 / 4 Milostí
1 / 1 Milostiam   1 / 1 Milostiv   1 / 1 Milostivého
29 / 29 Milostivom   13 / 13 Milostivý   1 / 1 Milostivým
7 / 6 Milosťou   2 / 1 Milova   7 / 7 Miloval
3 / 3 Milovala   31 / 25 Milovali   1 / 1 Milované
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
5 / 4 Milovaného   5 / 5 Milovaní   4 / 4 Milovaný
1 / 1 Milovanými   1 / 1 Milovaný   69 / 50 Milovať
1 / 1 Milovat   4 / 4 Milší   1 / 1 Milšia
49 / 45 Miluje   79 / 75 Milujem   14 / 13 Milujete
36 / 31 Milujte   12 / 10 Milujú   3 / 3 Milujúc
1 / 1 Mimoriadne   1 / 1 Minulom   1 / 1 Minulosť
1 / 1 Minulost   3 / 3 Minulosti   1 / 1 Minulým
9 / 8 Minút   1 / 1 Mirijanin   14 / 13 Mirjana
161 / 161 Mirjane   4 / 4 Mirjanu   1 / 1 Misionármi
1 / 1 Mladé   1 / 1 Mládež   1 / 1 Mladí
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Mladých   3 / 3 Mladým   1 / 1 Mlčanie
63 / 58 Mňa   30 / 29 Mne   17 / 16 Mnohé
11 / 10 Mnohí   1 / 1 Mnohí   8 / 7 Mnoho
6 / 6 Mnohých   2 / 2 Mnohým   1 / 1 Mnohými
52 / 52 Mnou   2 / 2 Množia   1 / 1 Množstva
2 / 2 Moc   1 / 1 Moci   1 / 1 Mocná
2 / 2 Mocné   1 / 1 Mocnejší   1 / 1 Mocnejším
1 / 1 Mocní   1 / 1 Mocný   2 / 2 Mocou
53 / 52 Môcť   1 / 1 Modernizmu   2 / 2 Modernizmus
1 / 1 Modlete   1 / 1 Modli   6 / 6 Modlí
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 6 Modlia   2 / 2 Modliac   1 / 1 Modlievali
1 / 1 Modlievať   1 / 1 Modlil   4 / 4 Modlila
73 / 69 Modlili   1 / 1 Modlim   49 / 43 Modlím
3 / 2 Modlime   49 / 42 Modliť   100 / 88 Modlitba
5 / 5 Modlitbách   1 / 1 Modlitbám   17 / 17 Modlitbami
200 / 171 Modlitbe   79 / 72 Modlitbou   2 / 2 Modlitbové
1 / 1 Modlitbových   78 / 75 Modlitbu   125 / 111 Modlitby
490 / 293 Modlite   23 / 23 Modlíte   3 / 3 Modlitieb
1 / 1 Modrom   45 / 42 Mohla   69 / 58 Mohli
4 / 4 Mohlo   20 / 18 Mohol   1 / 1 Mohutná
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
191 / 123 Môj   29 / 25 Moja   1090 / 689 Moje
82 / 61 Mojej   308 / 166 Môjho   46 / 38 Moji
33 / 30 Mojich   48 / 43 Mojím   11 / 11 Mojim
40 / 36 Mojimi   115 / 91 Môjmu   33 / 29 Mojom
13 / 13 Mojou   23 / 23 Moju   1 / 1 Morské
1 / 1 Mostmi   1 / 1 Mozaiku   16 / 16 Môže
10 / 10 Môžem   2 / 2 Môžeme   40 / 37 Môžete
3 / 3 Možné   1 / 1 Možno   4 / 3 Možnosť
9 / 9 Môžu   5 / 2 Môj   4 / 2 Môjho
1 / 1 Môže   1 / 1 Mto   45 / 37 Mu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Mučeníci   4 / 4 Múdrosť   4 / 4 Múdrosti
4 / 4 Múdrosťou   2 / 1 Můj   1 / 1 Muky
1 / 1 Mus   2 / 2 Musí   1 / 1 Musia
1 / 1 Musieť   36 / 29 Musíte   1 / 1 Muž
2 / 2 My   1 / 1 Myseľ   1 / 1 Mysle
1 / 1 Myslel   3 / 3 Mysleli   1 / 1 Myslí
1 / 1 Mysli   4 / 4 Myslia   3 / 3 Myšlienkach
3 / 3 Myšlienkami   6 / 6 Myšlienky   1 / 1 Myšlienok
4 / 4 Myslieť   1 / 1 Myslím   5 / 5 Myslite
8 / 8 Myslíte   1 / 1 Myslí   1 / 1 Mysly
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Mysľou   1 / 1 Myšlienky   5 / 5 Mŕtvych

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. október 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`