Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2828 / 669 A   1503 / 591 Aby   1 / 1 Adaj
1 / 1 Adorácii   1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj
293 / 252 Aj   1 / 1 Ajn   1 / 1 Ajte
57 / 46 Ak   6 / 6 Aká   4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí   258 / 184 Ako
1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek   6 / 4 Akou
1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia   1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú   2 / 2 Akujem
5 / 5 Aký   1 / 1 Akým   181 / 141 Ale
15 / 15 Alebo   2 / 1 Ami   55 / 35 Ani
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno   2 / 1 Apo
72 / 48 Apoštoli   33 / 29 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As
1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak   18 / 16
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
93 / 80 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   1 / 1 Bezhraničná
1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko
1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho   14 / 14 Blížnemu   2 / 2 Blížnom
4 / 3 Blížnych   8 / 8 Blížnym   1 / 1 Blížnymi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším
1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace
2 / 1 Bo   243 / 190 Boh   199 / 158 Boha
1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie
3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu   1 / 1 Bohočloveka
57 / 52 Bohom   1 / 1 Bohoslužby   179 / 147 Bohu
4 / 3 Boj   1 / 1 Boja   4 / 4 Boji
1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať   5 / 5 Bojuje
1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bokom   50 / 44 Bol   41 / 38 Bola
27 / 18 Bolesť   1 / 1 Bolest   1 / 1 Bolesťami
24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach   2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť   133 / 115 Boli
25 / 25 Bolo   1 / 1 Bože   72 / 67 Božej
9 / 9 Boží   25 / 24 Božia   13 / 13 Božích
38 / 32 Božie   15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu
13 / 13 Božím   6 / 5 Božími   55 / 53 Božiu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 8 Božom   11 / 11 Božou   2 / 2 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť   4 / 4 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Brat   1 / 1 Brať
8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
3 / 3 Bratom   5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi
2 / 2 Bratskej   2 / 1 Bu   108 / 91 Bude
45 / 36 Budem   3 / 2 Budeme   151 / 113 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   77 / 63 Buďte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
32 / 25 Budú   1 / 1 Budúce   7 / 7 Budúcnosť
9 / 7 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   38 / 30 By
77 / 66 Byť   1 / 1 Být   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   5 / 3 Čaká
1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania
1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať   106 / 90 Čas
68 / 65 Čase   4 / 4 Časoch   19 / 19 Časom
1 / 1 Časov   1 / 1 Časť   1 / 1 Časti
3 / 3 Často   2 / 2 Časťou   13 / 12 Času
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Časy   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
11 / 11 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   14 / 13 Celý   15 / 15 Celým
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá   23 / 20 Cesta
2 / 2 Cestami   50 / 46 Ceste   39 / 30 Cestou
81 / 67 Cestu   13 / 12 Cesty   48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   3 / 3 Cieľom   3 / 3 Číha
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   1 / 1 Čistá
20 / 15 Čisté   1 / 1 Čistého   4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
4 / 4 Čistým   3 / 3 Čistými   1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním   1 / 1 Čítať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Citát   3 / 3 Cíti   1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili   6 / 6 Cítim   6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivých   2 / 2 Citmi   2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom   8 / 8 Človeku   221 / 171 Čo
1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi
2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu   20 / 17 Čoraz
2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas   1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu            
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. apríl 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`