Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3173 / 730 A   1636 / 648 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   326 / 278 Aj
1 / 1 Ajte   63 / 51 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
283 / 199 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
2 / 2 Akujem   5 / 5 Aký   2 / 2 Akým
1 / 1 Alásku   195 / 154 Ale   15 / 15 Alebo
61 / 41 Ani   2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 1 Apo   91 / 58 Apoštoli   36 / 32 Apoštolmi
15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 As   1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak
21 / 19   1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba
2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdel   1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení
2 / 2 Bdenia   1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou   104 / 89 Bez
1 / 1 Bezbožnosti   2 / 2 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje
2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková
2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko   3 / 3 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho
16 / 16 Blížnemu   2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych
10 / 9 Blížnym   1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace   269 / 210 Boh
217 / 175 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
2 / 2 Bohočloveka   61 / 56 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
198 / 163 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
9 / 9 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   51 / 45 Bol
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
46 / 43 Bola   1 / 1 Bolest   33 / 22 Bolesť
2 / 2 Bolesťami   24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestné
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť   147 / 128 Boli
32 / 32 Bolo   1 / 1 Bože   75 / 70 Božej
9 / 9 Boží   26 / 25 Božia   17 / 17 Božích
41 / 35 Božie   17 / 16 Božieho   6 / 6 Božiemu
14 / 14 Božím   6 / 5 Božími   58 / 56 Božiu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 8 Božom   11 / 11 Božou   2 / 2 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu
2 / 2 Brány   2 / 2 Brať   3 / 3 Brat
8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
4 / 4 Bratom   5 / 5 Bratov   2 / 2 Bratovi
2 / 2 Bratskej   3 / 2 Bu   120 / 102 Bude
47 / 38 Budem   3 / 2 Budeme   158 / 119 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovali   1 / 1 Budovať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
100 / 82 Buďte   34 / 27 Budú   1 / 1 Budúce
18 / 17 Budúcnosť   13 / 10 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme
1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky
44 / 33 By   87 / 75 Byť   1 / 1 Být
2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytím   1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť   7 / 5 Čaká   1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať   119 / 101 Čas   77 / 74 Čase
4 / 4 Časoch   20 / 20 Časom   1 / 1 Časov
1 / 1 Časť   1 / 1 Časti   3 / 3 Často
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Častokrát   2 / 2 Časťou   14 / 13 Času
4 / 4 Časy   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
13 / 13 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   14 / 13 Celý   15 / 15 Celým
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   3 / 1 Čerpáte   1 / 1 Čerstvá
30 / 24 Cesta   2 / 2 Cestami   59 / 55 Ceste
46 / 37 Cestou   85 / 71 Cestu   13 / 12 Cesty
54 / 52 Cez   1 / 1 Cezo   10 / 7 Či
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ   6 / 6 Cieľom
3 / 3 Číha   16 / 16 Čím   1 / 1 Čin
2 / 2 Činí   1 / 1 Činím   1 / 1 Činov
1 / 1 Čiňte   19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou   2 / 2 Čistá   22 / 17 Čisté
2 / 2 Čistého   4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie
3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých   8 / 8 Čistým
4 / 4 Čistými   1 / 1 Číta   10 / 10 Čítajte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania
2 / 2 Čítaním   1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát
4 / 4 Cíti   1 / 1 Cítila   3 / 3 Cítili
7 / 7 Cítim   6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou
1 / 1 Citlivých   5 / 5 Citmi   2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka
2 / 2 Človekom   10 / 10 Človeku   239 / 186 Čo
1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo   14 / 10 Čolovi
2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu   23 / 20 Čoraz
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas   1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu            

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. november 2022

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`