Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Shqip) - letters D-F

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Dashtë   8 / 7 Dashtun   2 / 1 Dashuni
5 / 3 Dashuninë   2 / 2 Dashunisë   32 / 29 Dashur
18 / 10 Dashuri   7 / 6 Dashuria   7 / 6 Dashurie
9 / 7 Dashurinë   18 / 12 Dashurisë   1 / 1 Datëlindja
2 / 1 Dëgjoni   1 / 1 Dendur   2 / 2 Dërguar
1 / 1 Deri   9 / 4 Dëshëroj   2 / 2 Dëshëron
2 / 2 Dëshira   1 / 1 Deshiren   2 / 2 Dëshiroj
5 / 3 Dëshiron   2 / 2 Dëshironi   1 / 1 Dëshpërim
1 / 1 Dëshpërimin   1 / 1 Deshroj   1 / 1 Devoçëm
135 / 35 Dhe   1 / 1 Dhëmbja   1 / 1 Dhëmbje
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 5 Dhënë   3 / 1 Dhimbja   4 / 2 Dhimbje
1 / 1 Dhimbjen   1 / 1 Dhimbjet   2 / 2 Dhimbshme
1 / 1 Dhunti   2 / 2 Dhuntinë   1 / 1 Dhuntitë
1 / 1 Dhurata   2 / 2 Dhuratave   1 / 1 Dhuratë
1 / 1 Dhuraten   1 / 1 Dhurohem   1 / 1 Dhuroj
2 / 2 Dhuron   1 / 1 Dhuroni   2 / 2 Dhuruar
3 / 3 Di   1 / 1 Diellit   2 / 2 Dini
1 / 1 Disa   1 / 1 Dita   1 / 1 Ditë
2 / 2 Diten   1 / 1 Ditës   51 / 21 Do
1 / 1 Dobësia   10 / 4 Doni   3 / 3 Dorë
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Dore   9 / 6 Drejt   2 / 2 Drejtë
1 / 1 Drejtohej   1 / 1 Drejtohet   1 / 1 Drejtuar
2 / 1 Drita   1 / 1 Drite   6 / 5 Dritë
1 / 1 Dritës   1 / 1 Drithma   2 / 2 Dua
2 / 2 Duan   1 / 1 Duani   2 / 2 Duart
2 / 2 Due   2 / 1 Duhen   4 / 4 Duhet
5 / 5 Duke   1 / 1 Duket   1 / 1 Dukshem
1 / 1 Dukshme   1 / 1 Dyert   231 / 35 E
1 / 1 Ecjes   18 / 14 Edhe   1 / 1 Elter
1 / 1 Ëmbëlsisht   2 / 2 Ende   1 / 1 Eni
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Epërsi   1 / 1 Errësirë   1 / 1 Errësirën
1 / 1 Errësirës   34 / 16 Është   1 / 1 Etër
1 / 1 Eukaristi   1 / 1 Eukaristia   1 / 1 Fajet
1 / 1 Falë   1 / 1 Faledminderit   18 / 18 Faleminderit
3 / 3 Falenderoj   12 / 12 Falënderoj   1 / 1 Falminderit
2 / 1 Falni   1 / 1 Familjes   1 / 1 Famullisë
1 / 1 Farë   1 / 1 Faren   1 / 1 Fdaleminderit
3 / 3 Fe   1 / 1 Fëmijë   1 / 1 Fëmijët
1 / 1 Festës   1 / 1 Festoni   1 / 1 Fillim
1 / 1 Fillimi   1 / 1 Fitimtare   1 / 1 Fitojmë
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Fituar   1 / 1 Fjala   3 / 2 Fjalë
3 / 2 Fjalët   3 / 2 Flas   3 / 1 Flet
1 / 1 Flisë   1 / 1 Forcë   2 / 2 Forcen
1 / 1 Forcon   2 / 2 Fortë   5 / 4 Frikë
2 / 1 Fryteve   1 / 1 Fryti   23 / 19 Ftoj
1 / 1 Ftojë   2 / 2 Ftuar   4 / 3 Fund
1 / 1 Fundi   1 / 1 Fushë   1 / 1 Fytyrë

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Janar 2007  till the latest message of 2 Tetor 2018

For God to live in your hearts, you must love.

`