Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters G-J

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
774 / 323 G   1 / 1 Gai   4 / 4 Gan
1 / 1 Gay   1 / 1 Gh   1 / 1 Ghê
2 / 2 Ghen   2 / 2 Ghét   2 / 2 Ghi
12 / 8   506 / 240 Gi   8 / 5 Giá
46 / 33 Gia   1 / 1 Gia-C   4 / 4 Giác
1 / 1 Giác   1 / 1 Giai   166 / 126 Gian
4 / 3 Giang   9 / 9 Giao   3 / 2 Giáo
7 / 4 Giê   3 / 3 Gieo   13 / 10 Giesu
12 / 11 Giêsu   2 / 2 Gio   1 / 1 Gió
7 / 5 Gioi   1 / 1 Giua   1 / 1 Giuc
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 12 Giúp   2 / 1 Giup   1 / 1 Giả
2 / 2 Giải   1 / 1 Giản   2 / 1 Giầu
1 / 1 Giận   1 / 1 Giống   1 / 1 Giống
18 / 16 Giới   7 / 6 Giờ   2 / 2 Giữ
10 / 10 Giữa   40 / 25 Goi   1 / 1 Gom
2 / 2 Guong   1 / 1 Gũi   8 / 8 Gương
1 / 1 Gạt   2 / 2 Gấp   2 / 2 Gần
7 / 6 Gắng   6 / 6 Gặp   93 / 48 Gọi
1 / 1 Gối   1 / 1 Gồm   1 / 1 Gỡ
6 / 6 Gửi   2065 / 358 H   3 / 2 Hai
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 1 Hãi   4 / 2 Hài   1 / 1 Han
1 / 1 Hân   11 / 4 Hang   1 / 1 Hãnh
15 / 10 Hành   2 / 2 Hanh   1 / 1 Hào
120 / 50 Hãy   64 / 34 Hay   2 / 1 Hãy
1 / 1 Hguy   279 / 149 Hi   31 / 8 Hien
2 / 1 Hiep   1 / 1 Hình   1 / 1 Hiến
2 / 2 Hiển   17 / 7 Hiểu   21 / 16 Hiện
5 / 4 Hiệp   2 / 2 Hiệu   134 / 107 Ho
1 / 1 Hóa   42 / 36 Hoa   6 / 5 Hòa
1 / 1 Hoach   22 / 21 Hoan   13 / 9 Hoàn
 
Count Word   Count Word   Count Word
13 / 13 Hoán   1 / 1 Hoán   1 / 1 Hoc
21 / 16 Hoi   10 / 10 Hôm   14 / 12 Hom
9 / 6 Hon   1 / 1 Hong   1 / 1 Hop
2 / 2 Hoạch   1 / 1 Hoại   1 / 1 Hoạn
2 / 2 Hoạt   2 / 2 Hoặc   32 / 31 Hu
3 / 3 Hue   1 / 1 Hung   4 / 4 Huong
6 / 6 Huy   1 / 1 Huynh   2 / 2 Huệ
99 / 72 Hy   17 / 15 Hơn   1 / 1
1 / 1 Hương   18 / 15 Hướng   5 / 4 Hạ
3 / 3 Hạn   6 / 5 Hạnh   1 / 1 Hạt
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Hận   1 / 1 Hận   1 / 1 Hậu
3 / 2 Hắn   2 / 2 Hằng   10 / 10 Hết
1 / 1 Hề   1 / 1 Hệ   10 / 9 Họ
39 / 28 Hồn   2 / 1 Hồng   1 / 1 Hồn
2 / 1 Hội   2 / 2 Hợp   1 / 1 Hủy
4 / 4 Hữu   6883 / 364 I   2 / 1 Ích
1 / 1 Ít   1 / 1 It   3 / 3 Ivan
15 / 2 Ivanka   2 / 2 Ivankovic-Elez   1 / 1 Jacok
8 / 4 Jakov   1 / 1 James      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Một/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`