19 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2017

Medjugorje Message - April 25, 2017

Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2017

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2017 [O]

Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.