Послания от Медюгорие - Завършен Списък

Послания Годината 1986

2.1.1986 г.   (W)   9.1.1986 г.   (W)   16.1.1986 г.   (W)
23.1.1986 г.   (W)   30.1.1986 г.   (W)   6.2.1986 г.   (W)
13.2.1986 г.   (W)   20.2.1986 г.   (W)   27.2.1986 г.   (W)
6.3.1986 г.   (W)   13.3.1986 г.   (W)   20.3.1986 г.   (W)
27.3.1986 г.   (W)   3.4.1986 г.   (W)   10.4.1986 г.   (W)
17.4.1986 г.   (W)   24.4.1986 г.   (W)   1.5.1986 г.   (W)
8.5.1986 г.   (W)   15.5.1986 г.   (W)   22.5.1986 г.   (W)
29.5.1986 г.   (W)   5.6.1986 г.   (W)   12.6.1986 г.   (W)
19.6.1986 г.   (W)   26.6.1986 г.   (W)   3.7.1986 г.   (W)
10.7.1986 г.   (W)   17.7.1986 г.   (W)   24.7.1986 г.   (W)
31.7.1986 г.   (W)   7.8.1986 г.   (W)   14.8.1986 г.   (W)
21.8.1986 г.   (W)   28.8.1986 г.   (W)   4.9.1986 г.   (W)
11.9.1986 г.   (W)   18.9.1986 г.   (W)   25.9.1986 г.   (W)
2.10.1986 г.   (W)   9.10.1986 г.   (W)   16.10.1986 г.   (W)
23.10.1986 г.   (W)   30.10.1986 г.   (W)   6.11.1986 г.   (W)
13.11.1986 г.   (W)   20.11.1986 г.   (W)   27.11.1986 г.   (W)
4.12.1986 г.   (W)   11.12.1986 г.   (W)   18.12.1986 г.   (W)
25.12.1986 г.   (W)                    

Послания Годината 1987

1.1.1987 г.   (W)   8.1.1987 г.   (W)   25.1.1987 г.   (M)
25.2.1987 г.   (M)   25.3.1987 г.   (M)   25.4.1987 г.   (M)
25.5.1987 г.   (M)   25.6.1987 г.   (M)   25.7.1987 г.   (M)
25.8.1987 г.   (M)   25.9.1987 г.   (M)   25.10.1987 г.   (M)
25.11.1987 г.   (M)   25.12.1987 г.   (M)          

Послания Годината 1988

25.1.1988 г.   (M)   25.2.1988 г.   (M)   25.3.1988 г.   (M)
25.4.1988 г.   (M)   25.5.1988 г.   (M)   25.6.1988 г.   (M)
25.7.1988 г.   (M)   25.8.1988 г.   (M)   25.9.1988 г.   (M)
25.10.1988 г.   (M)   25.11.1988 г.   (M)   25.12.1988 г.   (M)

Послания Годината 1989

25.1.1989 г.   (M)   25.2.1989 г.   (M)   25.3.1989 г.   (M)
25.4.1989 г.   (M)   25.5.1989 г.   (M)   25.6.1989 г.   (M)
25.7.1989 г.   (M)   25.8.1989 г.   (M)   25.9.1989 г.   (M)
25.10.1989 г.   (M)   25.11.1989 г.   (M)   25.12.1989 г.   (M)

Послания Годината 1990

25.1.1990 г.   (M)   25.2.1990 г.   (M)   25.3.1990 г.   (M)
25.4.1990 г.   (M)   25.5.1990 г.   (M)   25.6.1990 г.   (M)
25.7.1990 г.   (M)   25.8.1990 г.   (M)   25.9.1990 г.   (M)
25.10.1990 г.   (M)   25.11.1990 г.   (M)   25.12.1990 г.   (M)

Послания Годината 1991

25.1.1991 г.   (M)   25.2.1991 г.   (M)   25.3.1991 г.   (M)
25.4.1991 г.   (M)   25.5.1991 г.   (M)   25.6.1991 г.   (M)
25.7.1991 г.   (M)   25.8.1991 г.   (M)   25.9.1991 г.   (M)
25.10.1991 г.   (M)   25.11.1991 г.   (M)   25.12.1991 г.   (M)

Послания Годината 1992

25.1.1992 г.   (M)   25.2.1992 г.   (M)   25.3.1992 г.   (M)
25.4.1992 г.   (M)   25.5.1992 г.   (M)   25.6.1992 г.   (M)
25.7.1992 г.   (M)   25.8.1992 г.   (M)   25.9.1992 г.   (M)
25.10.1992 г.   (M)   25.11.1992 г.   (M)   25.12.1992 г.   (M)

Послания Годината 1993

25.1.1993 г.   (M)   25.2.1993 г.   (M)   25.3.1993 г.   (M)
25.4.1993 г.   (M)   25.5.1993 г.   (M)   25.6.1993 г.   (M)
25.7.1993 г.   (M)   25.8.1993 г.   (M)   25.9.1993 г.   (M)
25.10.1993 г.   (M)   25.11.1993 г.   (M)   25.12.1993 г.   (M)

Послания Годината 1994

25.1.1994 г.   (M)   25.2.1994 г.   (M)   25.3.1994 г.   (M)
25.4.1994 г.   (M)   25.5.1994 г.   (M)   25.6.1994 г.   (M)
25.7.1994 г.   (M)   25.8.1994 г.   (M)   25.9.1994 г.   (M)
25.10.1994 г.   (M)   25.11.1994 г.   (M)   25.12.1994 г.   (M)

Послания Годината 1995

25.1.1995 г.   (M)   25.2.1995 г.   (M)   25.3.1995 г.   (M)
25.4.1995 г.   (M)   25.5.1995 г.   (M)   25.6.1995 г.   (M)
25.7.1995 г.   (M)   25.8.1995 г.   (M)   25.9.1995 г.   (M)
25.10.1995 г.   (M)   25.11.1995 г.   (M)   25.12.1995 г.   (M)

Послания Годината 1996

25.1.1996 г.   (M)   25.2.1996 г.   (M)   25.3.1996 г.   (M)
25.4.1996 г.   (M)   25.5.1996 г.   (M)   25.6.1996 г.   (M)
25.7.1996 г.   (M)   25.8.1996 г.   (M)   25.9.1996 г.   (M)
25.10.1996 г.   (M)   25.11.1996 г.   (M)   25.12.1996 г.   (M)

Послания Годината 1997

25.1.1997 г.   (M)   25.2.1997 г.   (M)   18.3.1997 г.   (Г)
25.3.1997 г.   (M)   25.4.1997 г.   (M)   25.5.1997 г.   (M)
25.6.1997 г.   (M)   25.7.1997 г.   (M)   25.8.1997 г.   (M)
25.9.1997 г.   (M)   25.10.1997 г.   (M)   25.11.1997 г.   (M)
25.12.1997 г.   (M)                    

Послания Годината 1998

25.1.1998 г.   (M)   25.2.1998 г.   (M)   18.3.1998 г.   (Г)
25.3.1998 г.   (M)   25.4.1998 г.   (M)   25.5.1998 г.   (M)
25.6.1998 г.   (M)   25.6.1998 г.   (Г)   25.7.1998 г.   (M)
25.8.1998 г.   (M)   25.9.1998 г.   (M)   25.10.1998 г.   (M)
25.11.1998 г.   (M)                    

* Reflection of the Medjugorje message is available

   

За да може да живее Бог във вашите сърца, вие трябва да обичате.