Pregled stranica

 

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.