Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2683 / 643 A   1435 / 569 Aby   1 / 1 Ada
1 / 1 Adajte   1 / 1 Adorácii   1 / 1 Ah
1 / 1 Ahuje   280 / 241 Aj   1 / 1 Ajte
56 / 45 Ak   6 / 6 Aká   4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí   240 / 169 Ako
1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek   6 / 4 Akou
1 / 1 Akova   1 / 1 Akovali   1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívnejšia   1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi
2 / 2 Akú   30 / 27 Akujem   1 / 1 Akujte
4 / 4 Aký   160 / 129 Ale   13 / 13 Alebo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Aleko   3 / 3 Ali   2 / 2 Am
55 / 35 Ani   1 / 1 Anie   2 / 2 Anjelmi
12 / 12 Áno   20 / 11 Apo   39 / 28 Apoštoli
28 / 25 Apoštolmi   14 / 11 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi   4 / 4 As   3 / 3 Ase
1 / 1 Asoch   1 / 1 Aspoň   2 / 2 Astie
1 / 1 Astn   1 / 1 Asto   1 / 1 Ate
24 / 24 Avšak   14 / 13   1 / 1 Az
3 / 3 Azi   1 / 1 Azila   1 / 1 Azstva
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdel
1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Benia   1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou   89 / 76 Bez   1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhrani   1 / 1 Bezhraničná   1 / 1 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte
1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezvýchodisková   1 / 1 Bi   2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy   6 / 4 Bl
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť
4 / 4 Blízkosti   1 / 1 Blízkych   3 / 3 Blížneho
11 / 11 Blížnemu   1 / 1 Blížnom   1 / 1 Blížnych
6 / 6 Blížnym   1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší
17 / 16 Bližšie   1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace   19 / 14 Bo
234 / 183 Boh   192 / 153 Boha   1 / 1 Bohaté
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie   1 / 1 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu   1 / 1 Bohočloveka   55 / 50 Bohom
1 / 1 Bohoslužby   176 / 144 Bohu   4 / 3 Boj
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojovať   4 / 4 Bojuje
1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte
1 / 1 Bokom   48 / 43 Bol   41 / 38 Bola
26 / 17 Bolesť   1 / 1 Bolest   23 / 15 Bolesti
2 / 2 Bolestiach   2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
126 / 109 Boli   25 / 25 Bolo   1 / 1 Bou
1 / 1 Bože   65 / 60 Božej   9 / 9 Boží
24 / 23 Božia   12 / 12 Božích   34 / 28 Božie
14 / 13 Božieho   6 / 6 Božiemu   11 / 11 Božím
4 / 4 Božími   50 / 48 Božiu   7 / 7 Božom
10 / 10 Božou   1 / 1 Božské   1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni
4 / 4 Bránu   2 / 2 Brány   1 / 1 Brať
3 / 3 Brat   7 / 6 Brata   5 / 5 Bratia
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Bratmi   3 / 3 Bratom   5 / 5 Bratov
1 / 1 Bratovi   1 / 1 Bratskej   8 / 6 Bu
5 / 3 Bud   102 / 87 Bude   43 / 35 Budem
3 / 2 Budeme   144 / 107 Budete   1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať   66 / 54 Buďte   27 / 22 Budú
7 / 7 Budúcnosť   8 / 6 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme
1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky
43 / 34 By   1 / 1 Být   68 / 58 Byť
2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť
18 / 9 C   1 / 1 Cajte   5 / 3 Čaká
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám   2 / 2 Čakať
96 / 82 Čas   61 / 58 Čase   3 / 3 Časoch
17 / 17 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
1 / 1 Časti   2 / 2 Často   2 / 2 Časťou
12 / 11 Času   3 / 3 Časy   2 / 1 Cel
2 / 2 Celá   3 / 3 Celé   11 / 11 Celého
5 / 5 Celej   2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom   2 / 2 Celou   2 / 2 Celú
11 / 11 Celý   15 / 15 Celým   1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čerstvá   22 / 19 Cesta   1 / 1 Cestami
47 / 43 Ceste   35 / 27 Cestou   79 / 65 Cestu
12 / 11 Cesty   48 / 46 Cez   1 / 1 Cezo
10 / 7 Či   4 / 3 Čias   1 / 1 Cie
1 / 1 Cieľ   2 / 2 Cieľom   3 / 3 Číha
15 / 15 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   1 / 1 Čistá
16 / 12 Čisté   1 / 1 Čistého   3 / 2 Čistej
1 / 1 Čistenie   2 / 2 Čistí   1 / 1 Čistota
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
3 / 2 Čistú   2 / 2 Čistých   2 / 2 Čistým
2 / 2 Čistými   1 / 1 Číta   8 / 8 Čítajte
1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania
1 / 1 Čítaním   1 / 1 Citát   1 / 1 Čítať
2 / 2 Cíti   1 / 1 Cítila   2 / 2 Cítili
4 / 4 Cítim   5 / 5 Cítite   1 / 1 Citliv
2 / 2 Citmi   1 / 1 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   9 / 8 Človeka   1 / 1 Človekom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 8 Človeku   1 / 1 Cnosti   201 / 155 Čo
2 / 2 Čolo   10 / 6 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   15 / 13 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Cou   1 / 1 Ctvom   1 / 1 Čas
1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu      

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 [O]  až do najnovšieho posolstva 2. apríl 2018 [O]


Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.