Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2505 / 620 A   1366 / 548 Aby   1 / 1 Adajte
1 / 1 Adorácii   270 / 235 Aj   1 / 1 Ajte
50 / 43 Ak   6 / 6 Aká   4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí   207 / 156 Ako
1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek   5 / 3 Akou
1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia   1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú   18 / 16 Akujem
1 / 1 Akujte   4 / 4 Aký   146 / 120 Ale
11 / 11 Alebo   2 / 2 Ali   53 / 33 Ani
1 / 1 Anie   2 / 2 Anjelmi   12 / 12 Áno
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 4 Apo   34 / 25 Apoštoli   27 / 24 Apoštolmi
14 / 11 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi
2 / 2 As   2 / 2 Ase   1 / 1 Asoch
1 / 1 Aspoň   2 / 2 Astie   1 / 1 Astn
1 / 1 Asto   23 / 23 Avšak   13 / 12
1 / 1 Azi   1 / 1 Azila   1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom   1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdel   1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem
1 / 1 Benia   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
84 / 72 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   1 / 1 Bezhrani
1 / 1 Bezhraničná   1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnou
1 / 1 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezvýchodisková
1 / 1 Bi   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   2 / 2 Bl   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť   4 / 4 Blízkosti
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blízkych   3 / 3 Blížneho   11 / 11 Blížnemu
1 / 1 Blížnom   1 / 1 Blížnych   4 / 4 Blížnym
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   15 / 14 Bližšie
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   14 / 10 Bo   230 / 179 Boh
180 / 144 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   1 / 1 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka   52 / 47 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
173 / 141 Bohu   3 / 2 Boj   4 / 4 Boji
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bojovať   3 / 3 Bojuje   1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom
42 / 38 Bol   37 / 35 Bola   1 / 1 Bolest
16 / 14 Bolesť   15 / 11 Bolesti   2 / 2 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   112 / 97 Boli   23 / 23 Bolo
1 / 1 Bou   1 / 1 Bože   63 / 58 Božej
9 / 9 Boží   23 / 22 Božia   11 / 11 Božích
31 / 25 Božie   14 / 13 Božieho   6 / 6 Božiemu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
12 / 12 Božím   3 / 3 Božími   48 / 46 Božiu
7 / 7 Božom   10 / 10 Božou   1 / 1 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   4 / 4 Bránu   2 / 2 Brány
1 / 1 Brať   1 / 1 Brat   6 / 5 Brata
2 / 2 Bratia   2 / 2 Bratmi   2 / 2 Bratom
4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratovi   1 / 1 Bratskej
4 / 3 Bu   5 / 3 Bud   91 / 81 Bude
43 / 35 Budem   3 / 2 Budeme   142 / 105 Budete
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   62 / 53 Buďte
25 / 20 Budú   6 / 6 Budúcnosť   7 / 5 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   34 / 26 By   1 / 1 Být
60 / 54 Byť   2 / 2 Bytia   1 / 1 Byť
5 / 4 C   1 / 1 Cajte   5 / 3 Čaká
1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám   2 / 2 Čakať
94 / 80 Čas   58 / 55 Čase   3 / 3 Časoch
16 / 16 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
1 / 1 Časti   2 / 2 Často   2 / 2 Časťou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
12 / 11 Času   3 / 3 Časy   2 / 2 Celá
3 / 3 Celé   11 / 11 Celého   5 / 5 Celej
2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom
2 / 2 Celou   2 / 2 Celú   11 / 11 Celý
15 / 15 Celým   1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá
19 / 17 Cesta   1 / 1 Cestami   44 / 41 Ceste
30 / 25 Cestou   77 / 64 Cestu   12 / 11 Cesty
46 / 44 Cez   1 / 1 Cezo   10 / 7 Či
4 / 3 Čias   1 / 1 Cie   1 / 1 Cieľ
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Cieľom   3 / 3 Číha   14 / 14 Čím
1 / 1 Čin   1 / 1 Činí   1 / 1 Činím
1 / 1 Činov   14 / 12 Cirkev   8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou   1 / 1 Čistá   14 / 10 Čisté
1 / 1 Čistého   4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie
2 / 2 Čistí   2 / 2 Čistota   1 / 1 Čistote
1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu   3 / 2 Čistú
1 / 1 Čistých   2 / 2 Čistým   1 / 1 Čistými
1 / 1 Číta   7 / 7 Čítajte   1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát   2 / 2 Cíti
2 / 2 Cítili   4 / 4 Cítim   5 / 5 Cítite
1 / 1 Citliv   2 / 2 Citmi   1 / 1 Citom
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   9 / 8 Človeka   1 / 1 Človekom
8 / 8 Človeku   1 / 1 Cnosti   200 / 154 Čo
2 / 2 Čolo   8 / 5 Čolovi   2 / 2 Čom
2 / 2 Čomu   15 / 13 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 [O]  až do najnovšieho posolstva 25. máj 2017 [O]


Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.