Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2630 / 636 A   1418 / 563 Aby   1 / 1 Ada
1 / 1 Adajte   1 / 1 Adorácii   1 / 1 Ah
1 / 1 Ahuje   277 / 239 Aj   1 / 1 Ajte
56 / 45 Ak   6 / 6 Aká   4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí   225 / 165 Ako
1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek   5 / 3 Akou
1 / 1 Akova   1 / 1 Akovali   1 / 1 Akt
1 / 1 Aktívnejšia   1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi
2 / 2 Akú   28 / 25 Akujem   1 / 1 Akujte
4 / 4 Aký   156 / 126 Ale   13 / 13 Alebo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Aleko   2 / 2 Ali   2 / 2 Am
54 / 34 Ani   1 / 1 Anie   2 / 2 Anjelmi
12 / 12 Áno   17 / 10 Apo   37 / 26 Apoštoli
28 / 25 Apoštolmi   14 / 11 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi   3 / 3 As   2 / 2 Ase
1 / 1 Asoch   1 / 1 Aspoň   2 / 2 Astie
1 / 1 Astn   1 / 1 Asto   1 / 1 Ate
23 / 23 Avšak   14 / 13   1 / 1 Az
3 / 3 Azi   1 / 1 Azila   1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom   1 / 1 Bát
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdel   1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem
1 / 1 Benia   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
88 / 75 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   1 / 1 Bezhrani
1 / 1 Bezhraničná   1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnou
1 / 1 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezvýchodisková
1 / 1 Bi   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   6 / 4 Bl   1 / 1 Blahobytu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť   4 / 4 Blízkosti
1 / 1 Blízkych   3 / 3 Blížneho   11 / 11 Blížnemu
1 / 1 Blížnom   1 / 1 Blížnych   5 / 5 Blížnym
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   16 / 15 Bližšie
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   18 / 13 Bo   233 / 182 Boh
188 / 149 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bohatšie   1 / 1 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka   55 / 50 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
174 / 142 Bohu   3 / 2 Boj   4 / 4 Boji
1 / 1 Bojovať   3 / 3 Bojuje   1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom
47 / 42 Bol   39 / 37 Bola   1 / 1 Bolest
22 / 15 Bolesť   18 / 13 Bolesti   2 / 2 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   121 / 104 Boli   25 / 25 Bolo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bou   1 / 1 Bože   63 / 58 Božej
9 / 9 Boží   24 / 23 Božia   12 / 12 Božích
31 / 25 Božie   14 / 13 Božieho   6 / 6 Božiemu
11 / 11 Božím   4 / 4 Božími   49 / 47 Božiu
7 / 7 Božom   10 / 10 Božou   1 / 1 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   4 / 4 Bránu   2 / 2 Brány
1 / 1 Brať   3 / 3 Brat   7 / 6 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   2 / 2 Bratom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   1 / 1 Bratskej
7 / 5 Bu   5 / 3 Bud   99 / 86 Bude
43 / 35 Budem   3 / 2 Budeme   144 / 107 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   66 / 54 Buďte
26 / 21 Budú   7 / 7 Budúcnosť   8 / 6 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   42 / 33 By   66 / 56 Byť
1 / 1 Být   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť   18 / 9 C   1 / 1 Cajte
5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Čakať   95 / 81 Čas   60 / 57 Čase
3 / 3 Časoch   16 / 16 Časom   1 / 1 Časov
1 / 1 Časť   1 / 1 Časti   2 / 2 Často
2 / 2 Časťou   12 / 11 Času   3 / 3 Časy
2 / 1 Cel   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
11 / 11 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   11 / 11 Celý   15 / 15 Celým
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá   20 / 18 Cesta
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Cestami   44 / 41 Ceste   30 / 25 Cestou
79 / 65 Cestu   12 / 11 Cesty   47 / 45 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cie   1 / 1 Cieľ   2 / 2 Cieľom
3 / 3 Číha   15 / 15 Čím   1 / 1 Čin
1 / 1 Činí   1 / 1 Činím   1 / 1 Činov
15 / 13 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
1 / 1 Čistá   16 / 12 Čisté   1 / 1 Čistého
3 / 2 Čistej   1 / 1 Čistenie   2 / 2 Čistí
1 / 1 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čistotu   3 / 2 Čistú   2 / 2 Čistých
2 / 2 Čistým   2 / 2 Čistými   1 / 1 Číta
7 / 7 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním   1 / 1 Citát
1 / 1 Čítať   2 / 2 Cíti   1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili   4 / 4 Cítim   5 / 5 Cítite
1 / 1 Citliv   2 / 2 Citmi   1 / 1 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   9 / 8 Človeka
1 / 1 Človekom   8 / 8 Človeku   1 / 1 Cnosti
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
201 / 155 Čo   2 / 2 Čolo   10 / 6 Čolovi
2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu   15 / 13 Čoraz
2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Cou   1 / 1 Ctvom
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 [O]  až do najnovšieho posolstva 2. január 2018 [O]


Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.