Posolstvá z Medžugoria - úplný zoznam

Posolstvá za rok 1984

1.3.1984   (T)   8.3.1984   (T)   15.3.1984   (T)
22.3.1984   (T)   29.3.1984   (T)   5.4.1984   (T)
12.4.1984   (T)   19.4.1984   (T)   26.4.1984   (T)
30.4.1984   (T)   10.5.1984   (T)   17.5.1984   (T)
24.5.1984   (T)   2.6.1984   (T)   9.6.1984   (T)
14.6.1984   (T)   21.6.1984   (T)   28.6.1984   (T)
5.7.1984   (T)   12.7.1984   (T)   19.7.1984   (T)
26.7.1984   (T)   2.8.1984   (T)   11.8.1984   (T)
14.8.1984   (T)   16.8.1984   (T)   23.8.1984   (T)
30.8.1984   (T)   6.9.1984   (T)   13.9.1984   (T)
20.9.1984   (T)   27.9.1984   (T)   4.10.1984   (T)
8.10.1984   (T)   11.10.1984   (T)   18.10.1984   (T)
25.10.1984   (T)   1.11.1984   (T)   8.11.1984   (T)
15.11.1984   (T)   22.11.1984   (T)   29.11.1984   (T)
6.12.1984   (T)   13.12.1984   (T)   20.12.1984   (T)
21.12.1984   (T)   27.12.1984   (T)          

Posolstvá za rok 1985

3.1.1985   (T)   10.1.1985   (T)   14.1.1985   (T)
17.1.1985   (T)   24.1.1985   (T)   31.1.1985   (T)
7.2.1985   (T)   14.2.1985   (T)   21.2.1985   (T)
28.2.1985   (T)   7.3.1985   (T)   14.3.1985   (T)
21.3.1985   (T)   24.3.1985   (T)   28.3.1985   (T)
4.4.1985   (T)   5.4.1985   (T)   11.4.1985   (T)
18.4.1985   (T)   25.4.1985   (T)   2.5.1985   (T)
9.5.1985   (T)   16.5.1985   (T)   23.5.1985   (T)
30.5.1985   (T)   6.6.1985   (T)   13.6.1985   (T)
20.6.1985   (T)   25.6.1985   (T)   28.6.1985   (T)
4.7.1985   (T)   11.7.1985   (T)   18.7.1985   (T)
25.7.1985   (T)   1.8.1985   (T)   8.8.1985   (T)
15.8.1985   (T)   22.8.1985   (T)   29.8.1985   (T)
5.9.1985   (T)   12.9.1985   (T)   19.9.1985   (T)
20.9.1985   (T)   26.9.1985   (T)   3.10.1985   (T)
10.10.1985   (T)   17.10.1985   (T)   24.10.1985   (T)
31.10.1985   (T)   7.11.1985   (T)   14.11.1985   (T)
21.11.1985   (T)   28.11.1985   (T)   5.12.1985   (T)
12.12.1985   (T)   19.12.1985   (T)   26.12.1985   (T)

Posolstvá za rok 1986

2.1.1986   (T)   9.1.1986   (T)   16.1.1986   (T)
23.1.1986   (T)   30.1.1986   (T)   6.2.1986   (T)
13.2.1986   (T)   20.2.1986   (T)   27.2.1986   (T)
6.3.1986   (T)   13.3.1986   (T)   20.3.1986   (T)
27.3.1986   (T)   3.4.1986   (T)   10.4.1986   (T)
17.4.1986   (T)   24.4.1986   (T)   1.5.1986   (T)
8.5.1986   (T)   15.5.1986   (T)   22.5.1986   (T)
29.5.1986   (T)   5.6.1986   (T)   12.6.1986   (T)
19.6.1986   (T)   26.6.1986   (T)   3.7.1986   (T)
10.7.1986   (T)   17.7.1986   (T)   24.7.1986   (T)
31.7.1986   (T)   7.8.1986   (T)   14.8.1986   (T)
21.8.1986   (T)   28.8.1986   (T)   4.9.1986   (T)
11.9.1986   (T)   18.9.1986   (T)   25.9.1986   (T)
2.10.1986   (T)   9.10.1986   (T)   16.10.1986   (T)
23.10.1986   (T)   30.10.1986   (T)   6.11.1986   (T)
13.11.1986   (T)   20.11.1986   (T)   27.11.1986   (T)
4.12.1986   (T)   11.12.1986   (T)   18.12.1986   (T)
25.12.1986   (T)                    

Posolstvá za rok 1987

1.1.1987   (T)   8.1.1987   (T)   25.1.1987   (M)
25.2.1987   (M)   25.3.1987   (M)   25.4.1987   (M)
25.5.1987   (M)   25.6.1987   (M)   25.7.1987   (M)
25.8.1987   (M)   25.9.1987   (M)   25.10.1987   (M)
25.11.1987   (M)   25.12.1987   (M)          

Posolstvá za rok 1988

25.1.1988   (M)   25.2.1988   (M)   25.3.1988   (M)
25.4.1988   (M)   25.5.1988   (M)   25.6.1988   (M)
25.7.1988   (M)   25.8.1988   (M)   25.9.1988   (M)
25.10.1988   (M)   25.11.1988   (M)   25.12.1988   (M)

Posolstvá za rok 1989

25.1.1989   (M)   25.2.1989   (M)   25.3.1989   (M)
25.4.1989   (M)   25.5.1989   (M)   25.6.1989   (M)
25.7.1989   (M)   25.8.1989   (M)   25.9.1989   (M)
25.10.1989   (M)   25.11.1989   (M)   25.12.1989   (M)

Posolstvá za rok 1990

25.1.1990   (M)   25.2.1990   (M)   25.3.1990   (M)
25.4.1990   (M)   25.5.1990   (M)   25.6.1990   (M)

* Komentár k tomuto posolstvu je k dispozícii

   

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.