Vēstījums no Medžugorjes, 2006.g. 25. Decembris - Ikgadējais vēstījums Jakovam Colo


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2006.g. 25. Decembris [O] - Ikgadējais vēstījums Jakovam Colo

Vēstījums sākās 15.23 un ilga 6 minūtes.
Dārgie bērni! Šodien ir liela prieka un miera diena. Priecājieties kopā ar mani. Mīļotie bērni, it īpaši jūs aicinu svētdarīt jūsu ģimenes. Es ilgojos, mīļotie bērni, lai ikkatra jūsu ģimene būtu svēta un lai Dieva prieks un miers, kādu Dievs jums šodien dāvā, valdītu un iemājotu jūsu ģimenēs. Mīļotie bērni, šodien, šai īpašajā žēlastību dienā, atveriet jūsu sirdis, izvēlieties Dievu un atvēliet Viņam pirmo vietu jūsu ģimenēs. Es esmu jūsu Māte. Mīlu jūs un dodu jums manu Mātes svētību.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`