Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
337 / 236 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   4 / 4 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
43 / 43 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   67 / 58 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   52 / 49 Am
1 / 1 Ami   45 / 43 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
13 / 13 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
2 / 2 Anske   4 / 4 Anskega   7 / 7 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
17 / 14 Apostole   110 / 75 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
2 / 2 Arki   3 / 3 Arkom   107 / 80 As
1 / 1 As-Stoletje   25 / 22 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   1 / 1 Asno   2 / 2 Asom
2 / 2 Asov   1 / 1 Ast   2 / 2 Asti
1 / 1 Astijo   4 / 4 Astili   15 / 13 Astite
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Astitljivi   89 / 83 Asu   1 / 1 Asv
1 / 1 At   25 / 23 Ate   42 / 37 Ati
1 / 1 Ava   2 / 2 Avah   6 / 6 Ave
1 / 1 Avo   2 / 2 Bali   1 / 1 Balzam
1 / 1 Barv   3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve
1 / 1 Bdi   3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite
2 / 2 Be   1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja
1 / 1 Bedenju   2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne
1 / 1 Bedo   9 / 9 Berite   8 / 7 Besed
5 / 3 Beseda   5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam
 
Count Word   Count Word   Count Word
14 / 13 Besedami   49 / 30 Besede   2 / 2 Besedi
13 / 10 Besedo   1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez
738 / 398 Bi   34 / 30 Bil   31 / 30 Bila
1 / 1 Bilagoslovila   3 / 3 Bile   82 / 76 Bili
48 / 42 Bilo   3 / 2 Bio   2 / 2 Biste
1 / 1 Bistra   2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit
64 / 54 Biti   5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje
1 / 1 Bitju   1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla
1 / 1 Blage   1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja
1 / 1 Blagoslavljajo   1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal
 
Count Word   Count Word   Count Word
79 / 76 Blagoslavljam   1 / 1 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam
33 / 31 Blagoslov   8 / 7 Blagoslova   6 / 6 Blagoslovi
14 / 14 Blagoslovil   12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit
1 / 1 Blagoslovite   2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene
1 / 1 Blagoslovljenega   1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi
49 / 48 Blagoslovom   2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost
1 / 1 Blagostanja   2 / 2 Blagosti   55 / 50 Bli
1 / 1 Bliže   2 / 1 Bližnje   29 / 27 Blizu
703 / 401 Bo   1 / 1 Bodimo   85 / 71 Bodite
104 / 85 Bodo   235 / 187 Bog   194 / 150 Boga
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   51 / 45 Bogom
1 / 1 Bogoslu   167 / 139 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   35 / 31 Bojte   5 / 5 Boju
59 / 32 Bole   1 / 1 Boleče   1 / 1 Bolečinah
1 / 1 Bolečinami   1 / 1 Bolečino   1 / 1 Bolezen
3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli   1 / 1 Bolima
74 / 63 Bolj   6 / 6 Bolje   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolni   104 / 70 Bom   1 / 1 Bomo
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
353 / 221 Boste   3 / 2 Bova   1 / 1 Božanske
1 / 1 Božje   1 / 1 Božji   1 / 1 Božjih
1 / 1 Brali   1 / 1 Brani   1 / 1 Branite
2 / 2 Branjem   1 / 1 Branju   3 / 3 Brat
8 / 7 Brata   3 / 3 Brate   3 / 3 Brati
7 / 6 Bratje   4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratske
1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo   1 / 1 Breme
1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni   80 / 70 Brez
 
Count Word   Count Word   Count Word
17 / 16 Brezmade   1 / 1 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne
7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti
1 / 1 Bude   1 / 1 Budete   2 / 2 Budite
1 / 1 Budni   1 / 1 Ca   1 / 1 Čaka
5 / 3 Čas   1 / 1 Čase   1 / 1 Častili
1 / 1 Častite   3 / 3 Če   1 / 1 Celega
1 / 1 Celemu   4 / 4 Celo   1 / 1 Celoti
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti   1 / 1 Center
1 / 1 Čeprav   22 / 18 Cerkev   4 / 4 Cerkve
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 3 Cerkvi   1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj
1 / 1 Ciljem   3 / 2 Čim   1 / 1 Čistega
2 / 2 Čistimi   2 / 2 Čisto   1 / 1 Citat
1 / 1 Človeka   1 / 1 Čutenje   2 / 1 Čutili
1 / 1 Čutite   16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice   1 / 1 Cvetlico
1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi   2 / 2 Cvetu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. julij 2019

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`