Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
341 / 238 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
44 / 43 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   67 / 58 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   52 / 49 Am
2 / 2 Ami   45 / 43 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
14 / 14 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
17 / 14 Apostole   114 / 77 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
3 / 3 Arki   3 / 3 Arkom   107 / 80 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   15 / 13 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
88 / 82 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
24 / 22 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   1 / 1 Balzam   1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
9 / 9 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   14 / 13 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
50 / 31 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   741 / 400 Bi
34 / 30 Bil   31 / 30 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   82 / 76 Bili   48 / 42 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   64 / 54 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blage
1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal   79 / 76 Blagoslavljam
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam   33 / 31 Blagoslov
8 / 7 Blagoslova   6 / 6 Blagoslovi   15 / 15 Blagoslovil
12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite
2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega
1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi   49 / 48 Blagoslovom
2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja
2 / 2 Blagosti   56 / 50 Bli   1 / 1 Bliže
1 / 1 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem   29 / 27 Blizu
705 / 403 Bo   1 / 1 Bodimo   85 / 71 Bodite
108 / 88 Bodo   236 / 188 Bog   196 / 151 Boga
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   52 / 46 Bogom
1 / 1 Bogoslu   167 / 139 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   35 / 31 Bojte   5 / 5 Boju
60 / 32 Bole   1 / 1 Bolečega   1 / 1 Bolečin
2 / 2 Bolečinami   1 / 1 Bolečino   1 / 1 Bolezen
3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli   1 / 1 Bolima
74 / 63 Bolj   6 / 6 Bolje   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolni   104 / 70 Bom   1 / 1 Bomo
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
361 / 225 Boste   3 / 2 Bova   2 / 2 Božanske
1 / 1 Božanski   4 / 4 Božji   1 / 1 Božjih
1 / 1 Božjimi   1 / 1 Brali   1 / 1 Brani
1 / 1 Branite   2 / 2 Branjem   1 / 1 Branju
3 / 3 Brat   8 / 7 Brata   3 / 3 Brate
3 / 3 Brati   7 / 6 Bratje   4 / 4 Bratov
1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo
1 / 1 Breme   1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni
 
Count Word   Count Word   Count Word
80 / 70 Brez   17 / 16 Brezmade   1 / 1 Brezmejna
1 / 1 Brezmejne   7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno
1 / 1 Brezupa   2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih
1 / 1 Brsti   1 / 1 Brstiči   1 / 1 Bude
1 / 1 Budete   2 / 2 Budite   1 / 1 Budni
1 / 1 Ca   1 / 1 Čaka   6 / 4 Čas
1 / 1 Časa   1 / 1 Čase   2 / 2 Častili
1 / 1 Častite   1 / 1 Častiti   1 / 1 Času
2 / 2 Če   1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu
4 / 4 Celo   1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ceniti   1 / 1 Center   1 / 1 Čeprav
22 / 18 Cerkev   4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj   1 / 1 Ciljem
1 / 1 Čim   1 / 1 Čista   2 / 2 Čistega
1 / 1 Čistih   1 / 1 Čistimi   3 / 3 Čisto
1 / 1 Citat   2 / 2 Človeka   1 / 1 Človeško
1 / 1 Čudežne   1 / 1 Čudežno   1 / 1 Čutenje
2 / 1 Čutili   16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetje   1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice
1 / 1 Cvetlico   1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Cvetu            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. september 2019

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`