Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
352 / 246 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
45 / 44 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   17 / 14 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   70 / 59 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   53 / 50 Am
2 / 2 Ami   48 / 46 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
14 / 14 Anja   29 / 26 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
18 / 15 Apostole   126 / 83 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
3 / 3 Arki   3 / 3 Arkom   111 / 83 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   16 / 14 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
90 / 84 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
26 / 24 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   2 / 2 Balzam   1 / 1 Barv
4 / 4 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   2 / 2 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
10 / 10 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   16 / 15 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
60 / 37 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   803 / 433 Bi
36 / 32 Bil   34 / 33 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   94 / 87 Bili   53 / 47 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   67 / 57 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitjem
2 / 2 Bitju   1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla
1 / 1 Blage   1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja
1 / 1 Blagoslavljajo   1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal
 
Count Word   Count Word   Count Word
90 / 86 Blagoslavljam   2 / 2 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam
35 / 33 Blagoslov   9 / 8 Blagoslova   8 / 8 Blagoslovi
16 / 16 Blagoslovil   12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit
1 / 1 Blagoslovite   2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene
1 / 1 Blagoslovljenega   1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi
1 / 1 Blagoslovljeno   60 / 58 Blagoslovom   2 / 2 Blagoslovu
1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja   2 / 2 Blagosti
56 / 50 Bli   1 / 1 Bliže   1 / 1 Bližino
1 / 1 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem   1 / 1 Bližnjemu
1 / 1 Bližnjih   1 / 1 Bližnjim   29 / 27 Blizu
 
Count Word   Count Word   Count Word
741 / 428 Bo   1 / 1 Bodimo   106 / 89 Bodite
114 / 94 Bodo   259 / 206 Bog   217 / 170 Boga
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   53 / 47 Bogom
1 / 1 Bogoslu   183 / 154 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   7 / 6 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   41 / 37 Bojte   5 / 5 Boju
61 / 33 Bole   1 / 1 Bolečega   1 / 1 Bolečin
1 / 1 Bolečina   2 / 2 Bolečinami   2 / 2 Bolečino
1 / 1 Bolezen   3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Bolima   78 / 67 Bolj   6 / 6 Bolje
1 / 1 Boljši   1 / 1 Boljšo   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolne   1 / 1 Bolni   108 / 73 Bom
1 / 1 Bomo   8 / 8 Bori   1 / 1 Borijo
1 / 1 Borim   3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti
4 / 4 Bosta   386 / 241 Boste   3 / 2 Bova
2 / 2 Božanske   1 / 1 Božanski   4 / 4 Božje
1 / 1 Božjega   7 / 7 Božji   3 / 3 Božjih
1 / 1 Božjim   1 / 1 Božjimi   2 / 2 Božjo
1 / 1 Brali   1 / 1 Brani   1 / 1 Branite
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Branjem   1 / 1 Branju   3 / 3 Brat
9 / 8 Brata   3 / 3 Brate   3 / 3 Brati
7 / 6 Bratje   1 / 1 Bratom   4 / 4 Bratov
1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo
1 / 1 Breme   1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni
90 / 79 Brez   18 / 17 Brezmade   1 / 1 Brezmadežnem
1 / 1 Brezmadežno   2 / 2 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne
7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti
1 / 1 Brstiči   1 / 1 Bude   1 / 1 Budete
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Budite   2 / 2 Budni   1 / 1 Ca
3 / 3 Čaka   13 / 10 Čas   2 / 2 Časa
1 / 1 Čase   2 / 2 Častili   2 / 2 Častite
1 / 1 Častiti   8 / 8 Času   7 / 6 Če
1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu   4 / 4 Celo
1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti
1 / 1 Center   1 / 1 Čeprav   22 / 18 Cerkev
4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi   1 / 1 Cerkvijo
4 / 4 Cilj   1 / 1 Ciljem   5 / 5 Čim
1 / 1 Čista   3 / 3 Čistega   1 / 1 Čistih
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Čistim   1 / 1 Čistimi   3 / 3 Čisto
1 / 1 Citat   1 / 1 Člani   4 / 4 Človeka
1 / 1 Človeku   1 / 1 Človeškega   1 / 1 Človeškem
1 / 1 Človeško   1 / 1 Človeštva   2 / 2 Človeštvo
2 / 2 Čolo   3 / 1 Črpajte   1 / 1 Čudeže
1 / 1 Čudežne   1 / 1 Čudežno   1 / 1 Čutenje
1 / 1 Čutenjem   3 / 2 Čutili   1 / 1 Čutim
16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetja   1 / 1 Cvetje
1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice   1 / 1 Cvetlico
1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi   2 / 2 Cvetu
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 25. november 2022

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`