Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
327 / 228 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
2 / 2 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
42 / 42 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   2 / 2 Akati
1 / 1 Akovanj   2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju
1 / 1 Akovano   2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem
1 / 1 Akujete   13 / 11 Al   6 / 6 Ala
1 / 1 Alci   1 / 1 Ale   65 / 56 Ali
1 / 1 Alijo   2 / 2 Alili   2 / 2 Alo
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Alost   1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti
1 / 1 Alostite   7 / 7 Alostna   1 / 1 Alostnem
2 / 2 Alostni   5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali
50 / 47 Am   1 / 1 Ami   44 / 42 Ampak
13 / 13 An   1 / 1 Ana   1 / 1 Ane
1 / 1 Anega   1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli
1 / 1 Anj   13 / 13 Anja   28 / 25 Anje
2 / 2 Anjem   13 / 13 Anju   1 / 1 Annual
1 / 1 Ano   1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega
6 / 6 Anski   2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Apostali   14 / 11 Apostole   91 / 64 Apostoli
1 / 1 Apostolih   1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov
1 / 1 Apparition   1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek
1 / 1 Areva   1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari
1 / 1 Arke   2 / 2 Arki   3 / 3 Arkom
102 / 77 As   1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa
1 / 1 Ase   2 / 2 Asih   2 / 2 Asom
2 / 2 Asov   1 / 1 Ast   2 / 2 Asti
1 / 1 Astijo   3 / 3 Astili   15 / 13 Astite
1 / 1 Astitljivi   88 / 82 Asu   1 / 1 Asv
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 At   22 / 20 Ate   41 / 36 Ati
1 / 1 Ava   2 / 2 Avah   6 / 6 Ave
1 / 1 Avo   2 / 2 Bali   1 / 1 Balzam
1 / 1 Barv   3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve
1 / 1 Bdi   3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite
2 / 2 Be   1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja
1 / 1 Bedenju   2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne
1 / 1 Bedo   9 / 9 Berite   8 / 7 Besed
5 / 3 Beseda   5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam
14 / 13 Besedami   34 / 22 Besede   2 / 2 Besedi
 
Count Word   Count Word   Count Word
13 / 10 Besedo   1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez
700 / 382 Bi   32 / 29 Bil   30 / 29 Bila
1 / 1 Bilagoslovila   3 / 3 Bile   74 / 68 Bili
47 / 41 Bilo   3 / 2 Bio   2 / 2 Biste
1 / 1 Bistra   2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit
62 / 52 Biti   5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje
1 / 1 Bitju   1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla
3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal
77 / 74 Blagoslavljam   1 / 1 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam
32 / 30 Blagoslov   8 / 7 Blagoslova   6 / 6 Blagoslovi
 
Count Word   Count Word   Count Word
11 / 11 Blagoslovil   12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit
1 / 1 Blagoslovite   2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene
1 / 1 Blagoslovljenega   1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi
47 / 46 Blagoslovom   2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost
1 / 1 Blagostanja   1 / 1 Blagosti   54 / 49 Bli
2 / 1 Bližnje   29 / 27 Blizu   685 / 390 Bo
1 / 1 Bodimo   78 / 66 Bodite   96 / 78 Bodo
229 / 182 Bog   188 / 146 Boga   1 / 1 Boga-
1 / 1 Bogastva   1 / 1 Bogastvo   1 / 1 Bogatej
1 / 1 Bogati   48 / 42 Bogom   1 / 1 Bogoslu
 
Count Word   Count Word   Count Word
163 / 135 Bogu   3 / 2 Boj   5 / 4 Boji
1 / 1 Bojite   1 / 1 Bojno   33 / 29 Bojte
5 / 5 Boju   57 / 30 Bole   1 / 1 Bolezen
3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli   1 / 1 Bolima
67 / 59 Bolj   6 / 6 Bolje   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolni   100 / 67 Bom   1 / 1 Bomo
3 / 3 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
332 / 210 Boste   3 / 2 Bova   1 / 1 Brali
1 / 1 Brani   1 / 1 Branite   2 / 2 Branjem
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Branju   3 / 3 Brat   7 / 6 Brata
3 / 3 Brate   3 / 3 Brati   7 / 6 Bratje
4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu
1 / 1 Brdo   1 / 1 Breme   1 / 1 Bremena
1 / 1 Bremeni   77 / 67 Brez   17 / 16 Brezmade
1 / 1 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne   6 / 6 Brezmejno
3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa   2 / 2 Bri
1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti   1 / 1 Bude
1 / 1 Budete   2 / 2 Budite   1 / 1 Budni
1 / 1 Ca   1 / 1 Če   1 / 1 Celega
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Celemu   1 / 1 Celo   1 / 1 Celoti
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti   1 / 1 Center
20 / 17 Cerkev   4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj   1 / 1 Ciljem
1 / 1 Čistimi   1 / 1 Citat   1 / 1 Čutite
16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlico
1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi   2 / 2 Cvetu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. julij 2018

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`