Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
334 / 234 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
42 / 42 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   66 / 57 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   51 / 48 Am
1 / 1 Ami   45 / 43 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
13 / 13 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
15 / 12 Apostole   100 / 69 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
2 / 2 Arki   3 / 3 Arkom   106 / 79 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   15 / 13 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
88 / 82 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
23 / 21 Ate   42 / 37 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   1 / 1 Balzam   1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
9 / 9 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   14 / 13 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
39 / 25 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   708 / 387 Bi
32 / 29 Bil   31 / 30 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   75 / 69 Bili   47 / 41 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   63 / 53 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blagi
3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo   1 / 1 Blagoslavljajte
1 / 1 Blagoslavljal   78 / 75 Blagoslavljam   1 / 1 Blagoslavljate
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Blagoslivljam   33 / 31 Blagoslov   8 / 7 Blagoslova
6 / 6 Blagoslovi   13 / 13 Blagoslovil   12 / 12 Blagoslovila
1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite   2 / 2 Blagosloviti
3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega   1 / 1 Blagoslovljenih
2 / 2 Blagoslovljenimi   48 / 47 Blagoslovom   2 / 2 Blagoslovu
1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja   1 / 1 Blagosti
54 / 49 Bli   2 / 1 Bližnje   29 / 27 Blizu
692 / 395 Bo   1 / 1 Bodimo   82 / 69 Bodite
101 / 82 Bodo   233 / 185 Bog   188 / 146 Boga
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   49 / 43 Bogom
1 / 1 Bogoslu   164 / 136 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   35 / 31 Bojte   5 / 5 Boju
57 / 30 Bole   1 / 1 Boleče   1 / 1 Bolečinah
1 / 1 Bolečinami   1 / 1 Bolečino   1 / 1 Bolezen
3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli   1 / 1 Bolima
73 / 62 Bolj   6 / 6 Bolje   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolni   103 / 69 Bom   1 / 1 Bomo
3 / 3 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
336 / 214 Boste   3 / 2 Bova   1 / 1 Božje
1 / 1 Brali   1 / 1 Brani   1 / 1 Branite
2 / 2 Branjem   1 / 1 Branju   3 / 3 Brat
7 / 6 Brata   3 / 3 Brate   3 / 3 Brati
7 / 6 Bratje   4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratske
1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo   1 / 1 Breme
1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni   78 / 68 Brez
17 / 16 Brezmade   1 / 1 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne
6 / 6 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti
1 / 1 Bude   1 / 1 Budete   2 / 2 Budite
1 / 1 Budni   1 / 1 Ca   1 / 1 Čas
1 / 1 Častite   3 / 3 Če   1 / 1 Celega
1 / 1 Celemu   2 / 2 Celo   1 / 1 Celoti
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti   1 / 1 Center
20 / 17 Cerkev   4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj   1 / 1 Ciljem
3 / 2 Čim   1 / 1 Čistimi   1 / 1 Citat
1 / 1 Čutenje   1 / 1 Čutite   16 / 16 Cvet
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cvetja   1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice
1 / 1 Cvetlico   1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi
2 / 2 Cvetu            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. januar 2019

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`