Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
350 / 245 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
45 / 44 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   17 / 14 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   70 / 59 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   53 / 50 Am
2 / 2 Ami   47 / 45 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
14 / 14 Anja   29 / 26 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
18 / 15 Apostole   126 / 83 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
3 / 3 Arki   3 / 3 Arkom   111 / 83 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   16 / 14 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
90 / 84 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
26 / 24 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   2 / 2 Balzam   1 / 1 Barv
4 / 4 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   2 / 2 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
10 / 10 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   16 / 15 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
59 / 36 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   779 / 420 Bi
35 / 31 Bil   34 / 33 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   89 / 83 Bili   51 / 45 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   67 / 57 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blage
1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal   86 / 82 Blagoslavljam
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam   34 / 32 Blagoslov
8 / 7 Blagoslova   8 / 8 Blagoslovi   16 / 16 Blagoslovil
12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite
2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega
1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi   1 / 1 Blagoslovljeno
56 / 54 Blagoslovom   2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost
1 / 1 Blagostanja   2 / 2 Blagosti   56 / 50 Bli
1 / 1 Bliže   1 / 1 Bližino   1 / 1 Bližnjega
1 / 1 Bližnjem   1 / 1 Bližnjih   1 / 1 Bližnjim
29 / 27 Blizu   734 / 422 Bo   1 / 1 Bodimo
 
Count Word   Count Word   Count Word
98 / 81 Bodite   111 / 91 Bodo   248 / 197 Bog
207 / 161 Boga   1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva
3 / 2 Bogastvo   1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati
53 / 47 Bogom   1 / 1 Bogoslu   175 / 147 Bogu
3 / 2 Boj   1 / 1 Bojev   6 / 5 Boji
1 / 1 Bojite   1 / 1 Bojno   39 / 35 Bojte
5 / 5 Boju   61 / 33 Bole   1 / 1 Bolečega
1 / 1 Bolečin   1 / 1 Bolečina   2 / 2 Bolečinami
2 / 2 Bolečino   1 / 1 Bolezen   3 / 3 Bolezni
1 / 1 Boli   1 / 1 Bolima   77 / 66 Bolj
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Bolje   1 / 1 Boljši   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolne   1 / 1 Bolni   106 / 72 Bom
1 / 1 Bomo   6 / 6 Bori   1 / 1 Borijo
1 / 1 Borim   3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti
4 / 4 Bosta   384 / 239 Boste   3 / 2 Bova
2 / 2 Božanske   1 / 1 Božanski   3 / 3 Božje
6 / 6 Božji   1 / 1 Božjih   1 / 1 Božjimi
2 / 2 Božjo   1 / 1 Brali   1 / 1 Brani
1 / 1 Branite   3 / 3 Branjem   1 / 1 Branju
3 / 3 Brat   8 / 7 Brata   3 / 3 Brate
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Brati   7 / 6 Bratje   1 / 1 Bratom
4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu
1 / 1 Brdo   1 / 1 Breme   1 / 1 Bremena
1 / 1 Bremeni   85 / 75 Brez   18 / 17 Brezmade
1 / 1 Brezmadežno   2 / 2 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne
7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti
1 / 1 Brstiči   1 / 1 Bude   1 / 1 Budete
2 / 2 Budite   1 / 1 Budni   1 / 1 Ca
2 / 2 Čaka   12 / 9 Čas   2 / 2 Časa
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Čase   2 / 2 Častili   2 / 2 Častite
1 / 1 Častiti   7 / 7 Času   5 / 4 Če
1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu   4 / 4 Celo
1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti
1 / 1 Center   1 / 1 Čeprav   22 / 18 Cerkev
4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi   1 / 1 Cerkvijo
3 / 3 Cilj   1 / 1 Ciljem   3 / 3 Čim
1 / 1 Čista   2 / 2 Čistega   1 / 1 Čistih
1 / 1 Čistim   1 / 1 Čistimi   3 / 3 Čisto
1 / 1 Citat   1 / 1 Člani   3 / 3 Človeka
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Človeškem   1 / 1 Človeško   1 / 1 Čolo
3 / 1 Črpajte   1 / 1 Čudeže   1 / 1 Čudežne
1 / 1 Čudežno   1 / 1 Čutenje   1 / 1 Čutenjem
3 / 2 Čutili   1 / 1 Čutim   16 / 16 Cvet
1 / 1 Cvetja   1 / 1 Cvetje   1 / 1 Cvetlica
1 / 1 Cvetlice   1 / 1 Cvetlico   1 / 1 Cvetne
3 / 3 Cvetovi   2 / 2 Cvetu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 25. maj 2021

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`