Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
344 / 240 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
45 / 44 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   17 / 14 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   67 / 58 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   52 / 49 Am
2 / 2 Ami   47 / 45 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
14 / 14 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
18 / 15 Apostole   126 / 83 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
3 / 3 Arki   3 / 3 Arkom   108 / 81 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   16 / 14 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
88 / 82 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
25 / 23 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   2 / 2 Balzam   1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   2 / 2 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
10 / 10 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   16 / 15 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
59 / 36 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   766 / 411 Bi
35 / 31 Bil   33 / 32 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   86 / 80 Bili   49 / 43 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   67 / 57 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blage
1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal   84 / 80 Blagoslavljam
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam   34 / 32 Blagoslov
8 / 7 Blagoslova   7 / 7 Blagoslovi   16 / 16 Blagoslovil
12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite
2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega
1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi   54 / 52 Blagoslovom
2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja
2 / 2 Blagosti   56 / 50 Bli   1 / 1 Bliže
1 / 1 Bližino   1 / 1 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem
1 / 1 Bližnjih   1 / 1 Bližnjim   29 / 27 Blizu
720 / 412 Bo   1 / 1 Bodimo   94 / 77 Bodite
 
Count Word   Count Word   Count Word
110 / 90 Bodo   244 / 194 Bog   203 / 157 Boga
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   52 / 46 Bogom
1 / 1 Bogoslu   171 / 143 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   39 / 35 Bojte   5 / 5 Boju
60 / 32 Bole   1 / 1 Bolečega   1 / 1 Bolečin
1 / 1 Bolečina   2 / 2 Bolečinami   2 / 2 Bolečino
1 / 1 Bolezen   3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli
1 / 1 Bolima   76 / 65 Bolj   6 / 6 Bolje
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Boljši   1 / 1 Boljte   1 / 1 Bolne
1 / 1 Bolni   105 / 71 Bom   1 / 1 Bomo
5 / 5 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
376 / 233 Boste   3 / 2 Bova   2 / 2 Božanske
1 / 1 Božanski   3 / 3 Božje   6 / 6 Božji
1 / 1 Božjih   1 / 1 Božjimi   1 / 1 Božjo
1 / 1 Brali   1 / 1 Brani   1 / 1 Branite
2 / 2 Branjem   1 / 1 Branju   3 / 3 Brat
8 / 7 Brata   3 / 3 Brate   3 / 3 Brati
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 6 Bratje   1 / 1 Bratom   4 / 4 Bratov
1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo
1 / 1 Breme   1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni
83 / 73 Brez   17 / 16 Brezmade   2 / 2 Brezmejna
1 / 1 Brezmejne   7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno
1 / 1 Brezupa   2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih
1 / 1 Brsti   1 / 1 Brstiči   1 / 1 Bude
1 / 1 Budete   2 / 2 Budite   1 / 1 Budni
1 / 1 Ca   1 / 1 Čaka   10 / 7 Čas
2 / 2 Časa   1 / 1 Čase   2 / 2 Častili
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Častite   1 / 1 Častiti   3 / 3 Času
5 / 4 Če   1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu
4 / 4 Celo   1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Ceniti   1 / 1 Center   1 / 1 Čeprav
22 / 18 Cerkev   4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj   1 / 1 Ciljem
2 / 2 Čim   1 / 1 Čista   2 / 2 Čistega
1 / 1 Čistih   1 / 1 Čistim   1 / 1 Čistimi
3 / 3 Čisto   1 / 1 Citat   1 / 1 Člani
3 / 3 Človeka   1 / 1 Človeškem   1 / 1 Človeško
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Čolo   3 / 1 Črpajte   1 / 1 Čudežne
1 / 1 Čudežno   1 / 1 Čutenje   1 / 1 Čutenjem
3 / 2 Čutili   1 / 1 Čutim   16 / 16 Cvet
1 / 1 Cvetja   1 / 1 Cvetje   1 / 1 Cvetlica
1 / 1 Cvetlice   1 / 1 Cvetlico   1 / 1 Cvetne
3 / 3 Cvetovi   2 / 2 Cvetu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 25. maj 2020

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`