Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
340 / 236 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
42 / 42 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem   1 / 1 Akujete
14 / 12 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   66 / 57 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   52 / 49 Am
1 / 1 Ami   45 / 43 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
13 / 13 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
16 / 13 Apostole   104 / 71 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
2 / 2 Arki   3 / 3 Arkom   106 / 79 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   3 / 3 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   15 / 13 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
90 / 84 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
24 / 22 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   1 / 1 Balzam   1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
9 / 9 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   14 / 13 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
42 / 27 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   715 / 390 Bi
34 / 30 Bil   31 / 30 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   76 / 70 Bili   47 / 41 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   65 / 55 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blagi
3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo   1 / 1 Blagoslavljajte
1 / 1 Blagoslavljal   78 / 75 Blagoslavljam   1 / 1 Blagoslavljate
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Blagoslivljam   33 / 31 Blagoslov   8 / 7 Blagoslova
6 / 6 Blagoslovi   13 / 13 Blagoslovil   12 / 12 Blagoslovila
1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite   2 / 2 Blagosloviti
3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega   1 / 1 Blagoslovljenih
2 / 2 Blagoslovljenimi   48 / 47 Blagoslovom   2 / 2 Blagoslovu
1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja   1 / 1 Blagosti
55 / 50 Bli   1 / 1 Bliže   2 / 1 Bližnje
29 / 27 Blizu   697 / 398 Bo   1 / 1 Bodimo
82 / 69 Bodite   101 / 82 Bodo   234 / 186 Bog
188 / 146 Boga   1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Bogastvo   1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati
50 / 44 Bogom   1 / 1 Bogoslu   165 / 137 Bogu
3 / 2 Boj   1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji
2 / 2 Bojite   1 / 1 Bojno   36 / 32 Bojte
5 / 5 Boju   57 / 30 Bole   1 / 1 Boleče
1 / 1 Bolečinah   1 / 1 Bolečinami   1 / 1 Bolečino
1 / 1 Bolezen   3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli
1 / 1 Bolima   73 / 62 Bolj   6 / 6 Bolje
1 / 1 Boljte   1 / 1 Bolni   103 / 69 Bom
1 / 1 Bomo   3 / 3 Bori   1 / 1 Borijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Borim   3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti
4 / 4 Bosta   346 / 217 Boste   3 / 2 Bova
1 / 1 Božje   1 / 1 Božji   1 / 1 Brali
1 / 1 Brani   1 / 1 Branite   1 / 1 Braniti
2 / 2 Branjem   1 / 1 Branju   3 / 3 Brat
7 / 6 Brata   3 / 3 Brate   3 / 3 Brati
7 / 6 Bratje   4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratske
1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo   1 / 1 Breme
1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni   79 / 69 Brez
17 / 16 Brezmade   1 / 1 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti
1 / 1 Bude   1 / 1 Budete   2 / 2 Budite
1 / 1 Budni   1 / 1 Ca   3 / 2 Čas
1 / 1 Časa   1 / 1 Častite   3 / 3 Če
1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu   2 / 2 Celo
1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti
1 / 1 Center   20 / 17 Cerkev   4 / 4 Cerkve
4 / 3 Cerkvi   1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj
1 / 1 Ciljem   3 / 2 Čim   1 / 1 Čistimi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Citat   1 / 1 Čutenje   2 / 1 Čutili
1 / 1 Čutite   16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice   1 / 1 Cvetlico
1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi   2 / 2 Cvetu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. marec 2019

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`