Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
342 / 239 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
44 / 43 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   67 / 58 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   52 / 49 Am
2 / 2 Ami   46 / 44 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
14 / 14 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
18 / 15 Apostole   124 / 82 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
3 / 3 Arki   3 / 3 Arkom   107 / 80 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   15 / 13 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
88 / 82 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
24 / 22 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   2 / 2 Balzam   1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
10 / 10 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   15 / 14 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
58 / 35 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   759 / 408 Bi
35 / 31 Bil   32 / 31 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   85 / 79 Bili   49 / 43 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   66 / 56 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blage
1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal   82 / 78 Blagoslavljam
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam   34 / 32 Blagoslov
8 / 7 Blagoslova   7 / 7 Blagoslovi   16 / 16 Blagoslovil
12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite
2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega
1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi   52 / 50 Blagoslovom
2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja
2 / 2 Blagosti   56 / 50 Bli   1 / 1 Bliže
1 / 1 Bližino   1 / 1 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem
1 / 1 Bližnjih   1 / 1 Bližnjim   29 / 27 Blizu
714 / 408 Bo   1 / 1 Bodimo   88 / 73 Bodite
 
Count Word   Count Word   Count Word
110 / 90 Bodo   240 / 191 Bog   201 / 155 Boga
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   52 / 46 Bogom
1 / 1 Bogoslu   169 / 141 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   37 / 33 Bojte   5 / 5 Boju
60 / 32 Bole   1 / 1 Bolečega   1 / 1 Bolečin
1 / 1 Bolečina   2 / 2 Bolečinami   2 / 2 Bolečino
1 / 1 Bolezen   3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli
1 / 1 Bolima   74 / 63 Bolj   6 / 6 Bolje
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Boljši   1 / 1 Boljte   1 / 1 Bolne
1 / 1 Bolni   105 / 71 Bom   1 / 1 Bomo
4 / 4 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
373 / 230 Boste   3 / 2 Bova   2 / 2 Božanske
1 / 1 Božanski   2 / 2 Božje   6 / 6 Božji
1 / 1 Božjih   1 / 1 Božjimi   1 / 1 Božjo
1 / 1 Brali   1 / 1 Brani   1 / 1 Branite
2 / 2 Branjem   1 / 1 Branju   3 / 3 Brat
8 / 7 Brata   3 / 3 Brate   3 / 3 Brati
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 6 Bratje   1 / 1 Bratom   4 / 4 Bratov
1 / 1 Bratske   1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo
1 / 1 Breme   1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni
82 / 72 Brez   17 / 16 Brezmade   2 / 2 Brezmejna
1 / 1 Brezmejne   7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno
1 / 1 Brezupa   2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih
1 / 1 Brsti   1 / 1 Brstiči   1 / 1 Bude
1 / 1 Budete   2 / 2 Budite   1 / 1 Budni
1 / 1 Ca   1 / 1 Čaka   9 / 6 Čas
1 / 1 Časa   1 / 1 Čase   2 / 2 Častili
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Častite   1 / 1 Častiti   1 / 1 Času
3 / 3 Če   1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu
4 / 4 Celo   1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Ceniti   1 / 1 Center   1 / 1 Čeprav
22 / 18 Cerkev   4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi
1 / 1 Cerkvijo   2 / 2 Cilj   1 / 1 Ciljem
1 / 1 Čim   1 / 1 Čista   2 / 2 Čistega
1 / 1 Čistih   1 / 1 Čistim   1 / 1 Čistimi
3 / 3 Čisto   1 / 1 Citat   3 / 3 Človeka
1 / 1 Človeškem   1 / 1 Človeško   1 / 1 Čolo
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 1 Črpajte   1 / 1 Čudežne   1 / 1 Čudežno
1 / 1 Čutenje   1 / 1 Čutenjem   3 / 2 Čutili
1 / 1 Čutim   16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetje   1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice
1 / 1 Cvetlico   1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi
2 / 2 Cvetu            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. februar 2020

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`