Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Slovenščina) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
341 / 238 A   1 / 1 Abnice   1 / 1 Abnike
1 / 1 Abnost   1 / 1 Abnostjo   3 / 3 Ah
3 / 3 Aj   1 / 1 Ajno   20 / 16 Ajo
44 / 43 Ajte   6 / 4 Aka   1 / 1 Akala
1 / 1 Akali   6 / 5 Akam   1 / 1 Akanja
1 / 1 Akanje   2 / 2 Akati   1 / 1 Akovanj
2 / 2 Akovanja   1 / 1 Akovanju   1 / 1 Akovano
2 / 2 Akuje   15 / 13 Akujem   1 / 1 Akujete
13 / 11 Al   6 / 6 Ala   1 / 1 Alci
1 / 1 Ale   67 / 58 Ali   1 / 1 Alijo
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Alili   2 / 2 Alo   5 / 5 Alost
1 / 1 Alosten   9 / 8 Alosti   1 / 1 Alostite
8 / 8 Alostna   1 / 1 Alostnem   2 / 2 Alostni
5 / 5 Alostno   1 / 1 Alovali   52 / 49 Am
2 / 2 Ami   46 / 44 Ampak   13 / 13 An
1 / 1 Ana   1 / 1 Ane   1 / 1 Anega
1 / 1 Anemu   1 / 1 Angeli   1 / 1 Anj
14 / 14 Anja   28 / 25 Anje   2 / 2 Anjem
13 / 13 Anju   1 / 1 Annual   1 / 1 Ano
1 / 1 Anske   4 / 4 Anskega   6 / 6 Anski
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Anskim   4 / 4 Ansko   1 / 1 Apostali
17 / 14 Apostole   121 / 80 Apostoli   1 / 1 Apostolih
1 / 1 Apostolom   3 / 3 Apostolov   1 / 1 Apparition
1 / 1 Aranje   1 / 1 Arek   1 / 1 Areva
1 / 1 Arevate   1 / 1 Ari   1 / 1 Arke
3 / 3 Arki   3 / 3 Arkom   107 / 80 As
1 / 1 As-Stoletje   24 / 21 Asa   1 / 1 Ase
2 / 2 Asih   2 / 2 Asom   2 / 2 Asov
1 / 1 Ast   2 / 2 Asti   1 / 1 Astijo
3 / 3 Astili   15 / 13 Astite   1 / 1 Astitljivi
 
Count Word   Count Word   Count Word
88 / 82 Asu   1 / 1 Asv   1 / 1 At
24 / 22 Ate   43 / 38 Ati   1 / 1 Ava
2 / 2 Avah   6 / 6 Ave   1 / 1 Avo
2 / 2 Bali   2 / 2 Balzam   1 / 1 Barv
3 / 3 Barvah   3 / 3 Barve   1 / 1 Bdi
3 / 2 Bdim   1 / 1 Bdite   2 / 2 Be
1 / 1 Bede   1 / 1 Bedenja   1 / 1 Bedenju
2 / 2 Bedim   1 / 1 Bedne   1 / 1 Bedo
10 / 10 Berite   8 / 7 Besed   5 / 3 Beseda
5 / 5 Besedah   1 / 1 Besedam   14 / 13 Besedami
 
Count Word   Count Word   Count Word
54 / 33 Besede   2 / 2 Besedi   13 / 10 Besedo
1 / 1 Betlehemska   1 / 1 Bez   753 / 405 Bi
35 / 31 Bil   31 / 30 Bila   1 / 1 Bilagoslovila
3 / 3 Bile   83 / 77 Bili   48 / 42 Bilo
3 / 2 Bio   2 / 2 Biste   1 / 1 Bistra
2 / 1 Bistre   1 / 1 Bit   64 / 54 Biti
5 / 5 Bitja   3 / 3 Bitje   1 / 1 Bitju
1 / 1 Bivanje   2 / 1 Bla   1 / 1 Blage
1 / 1 Blagi   3 / 3 Blagoslavlja   1 / 1 Blagoslavljajo
1 / 1 Blagoslavljajte   1 / 1 Blagoslavljal   82 / 78 Blagoslavljam
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Blagoslavljate   2 / 2 Blagoslivljam   34 / 32 Blagoslov
8 / 7 Blagoslova   6 / 6 Blagoslovi   16 / 16 Blagoslovil
12 / 12 Blagoslovila   1 / 1 Blagoslovit   1 / 1 Blagoslovite
2 / 2 Blagosloviti   3 / 3 Blagoslovljene   1 / 1 Blagoslovljenega
1 / 1 Blagoslovljenih   2 / 2 Blagoslovljenimi   52 / 50 Blagoslovom
2 / 2 Blagoslovu   1 / 1 Blagost   1 / 1 Blagostanja
2 / 2 Blagosti   56 / 50 Bli   1 / 1 Bliže
1 / 1 Bližnjega   1 / 1 Bližnjem   29 / 27 Blizu
711 / 407 Bo   1 / 1 Bodimo   86 / 72 Bodite
110 / 90 Bodo   237 / 189 Bog   198 / 153 Boga
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Boga-   1 / 1 Bogastva   3 / 2 Bogastvo
1 / 1 Bogatej   1 / 1 Bogati   52 / 46 Bogom
1 / 1 Bogoslu   168 / 140 Bogu   3 / 2 Boj
1 / 1 Bojev   5 / 4 Boji   1 / 1 Bojite
1 / 1 Bojno   36 / 32 Bojte   5 / 5 Boju
60 / 32 Bole   1 / 1 Bolečega   1 / 1 Bolečin
2 / 2 Bolečinami   1 / 1 Bolečino   1 / 1 Bolezen
3 / 3 Bolezni   1 / 1 Boli   1 / 1 Bolima
74 / 63 Bolj   6 / 6 Bolje   1 / 1 Boljte
1 / 1 Bolni   105 / 71 Bom   1 / 1 Bomo
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Bori   1 / 1 Borijo   1 / 1 Borim
3 / 3 Borite   2 / 2 Boriti   4 / 4 Bosta
368 / 228 Boste   3 / 2 Bova   2 / 2 Božanske
1 / 1 Božanski   2 / 2 Božje   4 / 4 Božji
1 / 1 Božjih   1 / 1 Božjimi   1 / 1 Brali
1 / 1 Brani   1 / 1 Branite   2 / 2 Branjem
1 / 1 Branju   3 / 3 Brat   8 / 7 Brata
3 / 3 Brate   3 / 3 Brati   7 / 6 Bratje
1 / 1 Bratom   4 / 4 Bratov   1 / 1 Bratske
1 / 1 Bratu   1 / 1 Brdo   1 / 1 Breme
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Bremena   1 / 1 Bremeni   81 / 71 Brez
17 / 16 Brezmade   1 / 1 Brezmejna   1 / 1 Brezmejne
7 / 7 Brezmejno   3 / 3 Brezpogojno   1 / 1 Brezupa
2 / 2 Bri   1 / 1 Bridkih   1 / 1 Brsti
1 / 1 Brstiči   1 / 1 Bude   1 / 1 Budete
2 / 2 Budite   1 / 1 Budni   1 / 1 Ca
1 / 1 Čaka   9 / 6 Čas   1 / 1 Časa
1 / 1 Čase   2 / 2 Častili   2 / 2 Častite
1 / 1 Častiti   1 / 1 Času   3 / 3 Če
1 / 1 Celega   1 / 1 Celemu   4 / 4 Celo
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Celoti   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Ceniti
1 / 1 Center   1 / 1 Čeprav   22 / 18 Cerkev
4 / 4 Cerkve   4 / 3 Cerkvi   1 / 1 Cerkvijo
2 / 2 Cilj   1 / 1 Ciljem   1 / 1 Čim
1 / 1 Čista   2 / 2 Čistega   1 / 1 Čistih
1 / 1 Čistimi   3 / 3 Čisto   1 / 1 Citat
2 / 2 Človeka   1 / 1 Človeškem   1 / 1 Človeško
1 / 1 Čudežne   1 / 1 Čudežno   1 / 1 Čutenje
3 / 2 Čutili   16 / 16 Cvet   1 / 1 Cvetja
1 / 1 Cvetje   1 / 1 Cvetlica   1 / 1 Cvetlice
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cvetlico   1 / 1 Cvetne   3 / 3 Cvetovi
2 / 2 Cvetu            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
1. marec 1984  till the latest message of 2. december 2019

Če želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti.

`