Mimoriadne posolstvá z Medžugoria pre Mariju - Zoznam

Languages: English, Čeština, Español, Polski, Русский, Slovenčina
 

Posolstvo, Medžugorie, 1. január 2010 [O] - Mimoriadne posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

"Drahé deti! Ďakujem vám. Vy ste moja nádej. Vy ste moja radosť. Pozývam vás, žite moje posolstvá s radosťou. "
Panna Mária sa modlila dlho s nami i za nás, požehnala nás. Prišla s mnohými anjelmi. Bola veľmi radostná.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.