За да може да живее Бог във вашите сърца, вие трябва да обичате.

`