Послания от Медюгорие - Завършен Списък

Послания Годината 1986

2.1.1986 г.   (W)   9.1.1986 г.   (W)   16.1.1986 г.   (W)
23.1.1986 г.   (W)   30.1.1986 г.   (W)   6.2.1986 г.   (W)
13.2.1986 г.   (W)   20.2.1986 г.   (W)   27.2.1986 г.   (W)
6.3.1986 г.   (W)   13.3.1986 г.   (W)   20.3.1986 г.   (W)
27.3.1986 г.   (W)   3.4.1986 г.   (W)   10.4.1986 г.   (W)
17.4.1986 г.   (W)   24.4.1986 г.   (W)   1.5.1986 г.   (W)
8.5.1986 г.   (W)   15.5.1986 г.   (W)   22.5.1986 г.   (W)
29.5.1986 г.   (W)   5.6.1986 г.   (W)   12.6.1986 г.   (W)
19.6.1986 г.   (W)   26.6.1986 г.   (W)   3.7.1986 г.   (W)
10.7.1986 г.   (W)   17.7.1986 г.   (W)   24.7.1986 г.   (W)
31.7.1986 г.   (W)   7.8.1986 г.   (W)   14.8.1986 г.   (W)
21.8.1986 г.   (W)   28.8.1986 г.   (W)   4.9.1986 г.   (W)
11.9.1986 г.   (W)   18.9.1986 г.   (W)   25.9.1986 г.   (W)
2.10.1986 г.   (W)   9.10.1986 г.   (W)   16.10.1986 г.   (W)
23.10.1986 г.   (W)   30.10.1986 г.   (W)   6.11.1986 г.   (W)
13.11.1986 г.   (W)   20.11.1986 г.   (W)   27.11.1986 г.   (W)
4.12.1986 г.   (W)   11.12.1986 г.   (W)   18.12.1986 г.   (W)
25.12.1986 г.   (W)                    

Послания Годината 1987

1.1.1987 г.   (W)   8.1.1987 г.   (W)   25.1.1987 г.   (M)
25.2.1987 г.   (M)   25.3.1987 г.   (M)   25.4.1987 г.   (M)
25.5.1987 г.   (M)   25.6.1987 г.   (M)   25.7.1987 г.   (M)
25.8.1987 г.   (M)   25.9.1987 г.   (M)   25.10.1987 г.   (M)
25.11.1987 г.   (M)   25.12.1987 г.   (M)          

Послания Годината 1988

25.1.1988 г.   (M)   25.2.1988 г.   (M)   25.3.1988 г.   (M)
25.4.1988 г.   (M)   25.5.1988 г.   (M)   25.6.1988 г.   (M)
25.7.1988 г.   (M)   25.8.1988 г.   (M)   25.9.1988 г.   (M)
25.10.1988 г.   (M)   25.11.1988 г.   (M)   25.12.1988 г.   (M)

Послания Годината 1989

25.1.1989 г.   (M)   25.2.1989 г.   (M)   25.3.1989 г.   (M)
25.4.1989 г.   (M)   25.5.1989 г.   (M)   25.6.1989 г.   (M)
25.7.1989 г.   (M)   25.8.1989 г.   (M)   25.9.1989 г.   (M)
25.10.1989 г.   (M)   25.11.1989 г.   (M)   25.12.1989 г.   (M)

Послания Годината 1990

25.1.1990 г.   (M)   25.2.1990 г.   (M)   25.3.1990 г.   (M)
25.4.1990 г.   (M)   25.5.1990 г.   (M)   25.6.1990 г.   (M)
25.7.1990 г.   (M)   25.8.1990 г.   (M)   25.9.1990 г.   (M)
25.10.1990 г.   (M)   25.11.1990 г.   (M)   25.12.1990 г.   (M)

Послания Годината 1991

25.1.1991 г.   (M)   25.2.1991 г.   (M)   25.3.1991 г.   (M)
25.4.1991 г.   (M)   25.5.1991 г.   (M)   25.6.1991 г.   (M)
25.7.1991 г.   (M)   25.8.1991 г.   (M)   25.9.1991 г.   (M)
25.10.1991 г.   (M)   25.11.1991 г.   (M)   25.12.1991 г.   (M)

Послания Годината 1992

25.1.1992 г.   (M)   25.2.1992 г.   (M)   25.3.1992 г.   (M)
25.4.1992 г.   (M)   25.5.1992 г.   (M)   25.6.1992 г.   (M)
25.7.1992 г.   (M)   25.8.1992 г.   (M)   25.9.1992 г.   (M)
25.10.1992 г.   (M)   25.11.1992 г.   (M)   25.12.1992 г.   (M)

Послания Годината 1993

25.1.1993 г.   (M)   25.2.1993 г.   (M)   25.3.1993 г.   (M)
25.4.1993 г.   (M)   25.5.1993 г.   (M)   25.6.1993 г.   (M)
25.7.1993 г.   (M)   25.8.1993 г.   (M)   25.9.1993 г.   (M)
25.10.1993 г.   (M)   25.11.1993 г.   (M)   25.12.1993 г.   (M)

Послания Годината 1994

25.1.1994 г.   (M)   25.2.1994 г.   (M)   25.3.1994 г.   (M)
25.4.1994 г.   (M)   25.5.1994 г.   (M)   25.6.1994 г.   (M)
25.7.1994 г.   (M)   25.8.1994 г.   (M)   25.9.1994 г.   (M)
25.10.1994 г.   (M)   25.11.1994 г.   (M)   25.12.1994 г.   (M)

Послания Годината 1995

25.1.1995 г.   (M)   25.2.1995 г.   (M)   25.3.1995 г.   (M)
25.4.1995 г.   (M)   25.5.1995 г.   (M)   25.6.1995 г.   (M)
25.7.1995 г.   (M)   25.8.1995 г.   (M)   25.9.1995 г.   (M)
25.10.1995 г.   (M)   25.11.1995 г.   (M)   25.12.1995 г.   (M)

Послания Годината 1996

25.1.1996 г.   (M)   25.2.1996 г.   (M)   25.3.1996 г.   (M)
25.4.1996 г.   (M)   25.5.1996 г.   (M)   25.6.1996 г.   (M)
25.7.1996 г.   (M)   25.8.1996 г.   (M)   25.9.1996 г.   (M)
25.10.1996 г.   (M)   25.11.1996 г.   (M)   25.12.1996 г.   (M)

Послания Годината 1997

25.1.1997 г.   (M)   25.2.1997 г.   (M)   18.3.1997 г.   (Г)
25.3.1997 г.   (M)   25.4.1997 г.   (M)   25.5.1997 г.   (M)
25.6.1997 г.   (M)   25.7.1997 г.   (M)   25.8.1997 г.   (M)
25.9.1997 г.   (M)   25.10.1997 г.   (M)   25.11.1997 г.   (M)
25.12.1997 г.   (M)                    

Послания Годината 1998

25.1.1998 г.   (M)   25.2.1998 г.   (M)   18.3.1998 г.   (Г)
25.3.1998 г.   (M)   25.4.1998 г.   (M)   25.5.1998 г.   (M)
25.6.1998 г.   (M)   25.6.1998 г.   (Г)   25.7.1998 г.   (M)
25.8.1998 г.   (M)   25.9.1998 г.   (M)   25.10.1998 г.   (M)
25.11.1998 г.   (M)   25.12.1998 г.   (M)   25.12.1998 г.   (Г)

Послания Годината 1999

25.1.1999 г.   (M)   25.2.1999 г.   (M)   18.3.1999 г.   (Г)
25.3.1999 г.   (M)   25.4.1999 г.   (M)   25.5.1999 г.   (M)
25.6.1999 г.   (M)   25.6.1999 г.   (Г)   25.7.1999 г.   (M)
25.8.1999 г.   (M)   25.9.1999 г.   (M)   25.10.1999 г.   (M)
25.11.1999 г.   (M)   25.12.1999 г.   (M)   25.12.1999 г.   (Г)

Послания Годината 2000

25.1.2000 г.   (M)   25.2.2000 г.   (M)   18.3.2000 г.   (Г)
25.3.2000 г.   (M)   25.4.2000 г.   (M)   25.5.2000 г.   (M)
25.6.2000 г.   (M)   25.6.2000 г.   (Г)   25.7.2000 г.   (M)
25.8.2000 г.   (M)   25.9.2000 г.   (M)   25.10.2000 г.   (M)
25.11.2000 г.   (M)   25.12.2000 г.   (M)   25.12.2000 г.   (Г)

Послания Годината 2001

25.1.2001 г.   (M)   25.2.2001 г.   (M)   18.3.2001 г.   (Г)
25.3.2001 г.   (M)   25.4.2001 г.   (M)   25.5.2001 г.   (M)
25.6.2001 г.   (M)   25.7.2001 г.   (M)   25.8.2001 г.   (M)
25.9.2001 г.   (M)   25.10.2001 г.   (M)   25.11.2001 г.   (M)
25.12.2001 г.   (M)   25.12.2001 г.   (Г)          

Послания Годината 2002

25.1.2002 г.   (M)   25.2.2002 г.   (M)   18.3.2002 г.   (Г)
25.3.2002 г.   (M)   25.4.2002 г.   (M)   25.5.2002 г.   (M)
25.6.2002 г.   (M)   25.6.2002 г.   (Г)   25.7.2002 г.   (M)
25.8.2002 г.   (M)   25.9.2002 г.   (M)   25.10.2002 г.   (M)
25.11.2002 г.   (M)   25.12.2002 г.   (M)   25.12.2002 г.   (Г)

Послания Годината 2003

25.1.2003 г.   (M)   25.2.2003 г.   (M)   18.3.2003 г.   (Г)
25.3.2003 г.   (M)   25.4.2003 г.   (M)   25.5.2003 г.   (M)
25.6.2003 г.   (M)   25.6.2003 г.   (Г)   25.7.2003 г.   (M)
25.8.2003 г.   (M)   25.9.2003 г.   (M)   25.10.2003 г.   (M)
25.11.2003 г.   (M)   25.12.2003 г.   (M)   25.12.2003 г.   (Г)

Послания Годината 2004

25.1.2004 г.   (M)   25.2.2004 г.   (M)   18.3.2004 г.   (Г)
25.3.2004 г.   (M)   25.4.2004 г.   (M)   25.5.2004 г.   (M)
25.6.2004 г.   (M)   25.6.2004 г.   (Г)   25.7.2004 г.   (M)
25.8.2004 г.   (M)   25.9.2004 г.   (M)   25.10.2004 г.   (M)
25.11.2004 г.   (M)   2.12.2004 г.   (С)   25.12.2004 г.   (M)
25.12.2004 г.   (Г)                    

Послания Годината 2005

25.1.2005 г.   (M)   25.2.2005 г.   (M)   2.3.2005 г.   (С)
18.3.2005 г.   (Г)   25.3.2005 г.   (M)   25.4.2005 г.   (M)
2.5.2005 г.   (С)   25.5.2005 г.   (M)   25.6.2005 г.   (M)
25.6.2005 г.   (Г)   2.7.2005 г.   (С)   2.8.2005 г.   (С)
25.7.2005 г.   (M)   25.8.2005 г.   (M)   2.9.2005 г.   (С)
25.9.2005 г.   (M)   2.10.2005 г.   (С)   25.10.2005 г.   (M)
2.11.2005 г.   (С)   25.11.2005 г.   (M)   25.12.2005 г.   (M)
25.12.2005 г.   (Г)                    

Послания Годината 2006

2.1.2006 г.   (С)   25.1.2006 г.   (M)   2.3.2006 г.   (С)
18.3.2006 г.   (Г)   2.4.2006 г.   (С)   25.4.2006 г.   (M)
2.5.2006 г.   (С)   25.5.2006 г.   (M)   2.6.2006 г.   (С)
25.6.2006 г.   (M)   25.6.2006 г.   (Г)   2.7.2006 г.   (С)
25.7.2006 г.   (M)   2.8.2006 г.   (С)   25.8.2006 г.   (M)
2.9.2006 г.   (С)   8.9.2006 г.   (С)   25.9.2006 г.   (M)
2.10.2006 г.   (С)   25.10.2006 г.   (M)   2.11.2006 г.   (С)
25.11.2006 г.   (M)   2.12.2006 г.   (С)   25.12.2006 г.   (Г)

Послания Годината 2007

2.1.2007 г.   (С)   25.1.2007 г.   (M)   25.2.2007 г.   (M)
2.3.2007 г.   (С)   18.3.2007 г.   (Г)   25.3.2007 г.   (M)
2.4.2007 г.   (С)   25.4.2007 г.   (M)   2.5.2007 г.   (С)
25.5.2007 г.   (M)   2.6.2007 г.   (С)   25.6.2007 г.   (M)
25.6.2007 г.   (Г)   2.7.2007 г.   (С)   25.7.2007 г.   (M)
2.8.2007 г.   (С)   25.8.2007 г.   (M)   2.9.2007 г.   (С)
25.9.2007 г.   (M)   2.10.2007 г.   (С)   25.10.2007 г.   (M)
2.11.2007 г.   (С)   25.11.2007 г.   (M)   2.12.2007 г.   (С)
25.12.2007 г.   (M)   25.12.2007 г.   (Г)          

Послания Годината 2008

2.1.2008 г.   (С)   25.1.2008 г.   (M)   2.2.2008 г.   (С)
25.2.2008 г.   (M)   2.3.2008 г.   (С)   18.3.2008 г.   (Г)
25.3.2008 г.   (M)                    

* Reflection of the Medjugorje message is available

   
За да може да живее Бог във вашите сърца, вие трябва да обичате.

`