Komunity[EN]

6. listopad 2010 /  Kategorie: Interview, Svědectví, Komunity / Autor: Sr. Stefania Consoli
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano
Called To Be Light

Ak sa chceme dozvedieť, čo zažívajú mladí ľudia, keď vo svojom vnútri pocítia volanie k Božej láske, treba sa spýtať niekoho, kto sám takúto skúsenosť zažil. Spýtali sme sa teda brata Jeana Uriela Freya, členaKomunity blahoslavenstiev, ktorý nám v rozhovore v Medžugorí za asistencie svojich spolubratov, rozpráva:

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`