Seznam všech slov v poselstvích Panny Marie - písmena A-C

Messages toolbox: Concordance | Klíčová slova | Toplist | Hledat

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový počet daného slova v poselstvích
Počet - Celkový počet poselství obsahujících dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3268 / 738 A   584 / 380 Aby   178 / 139 Abych
10 / 10 Abychom   723 / 416 Abyste   1 / 1 Ako
1 / 1 Aktivní   1 / 1 Aktivními   187 / 157 Ale
1 / 1 Alespoň   1 / 1 Alo   1 / 1 Americe
1 / 1 Andělé   1 / 1 Andělů   1 / 1 Anděly
65 / 45 Ani   16 / 16 Ano   5 / 3 Apo
2 / 2 Apoštolé   92 / 58 Apoštolové   3 / 3 Apoštolů
1 / 1 Apoštolům   49 / 40 Apoštoly   6 / 6 Areálu
1 / 1 Ářku   1 / 1 As   4 / 4 Ase
1 / 1 Asem   2 / 2 Asi   1 / 1 Asn
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Astn   6 / 3 At   383 / 268
31 / 29   9 / 6 B   2 / 2 Balzám
1 / 1 Barev   1 / 1 Barvách   4 / 4 Barvy
1 / 1 Bát   1 / 1 Bd   1 / 1 Bdělí
2 / 1 Bdění   2 / 2 Bděte   4 / 3 Bdím
1 / 1 Běháte   9 / 9 Během   1 / 1 Berete
2 / 2 Beru   1 / 1 Betlémským   114 / 102 Bez
1 / 1 Bezbožství   1 / 1 Beze   1 / 1 Bezestrachu
2 / 2 Bezmezná   2 / 2 Bezmezné   2 / 2 Bezmezně
1 / 1 Bezmeznou   2 / 2 Bezmocní   1 / 1 Beznaděje
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bezpočet   1 / 1 Bezpodmínečně   4 / 3 Bezpodmínečnou
1 / 1 Bezvěreckému   1 / 1 Bezvýchodná   1 / 1 Bezvýznamným
2 / 2 Bibli   1 / 1 Bídou   1 / 1 Bídy
1 / 1 Bílé   1 / 1 Biskupy   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Bláta   1 / 1 Blaženost   1 / 1 Blažeností
1 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blízcí   14 / 13 Blíže
1 / 1 Blíží   1 / 1 Blízké   19 / 17 Blízko
3 / 3 Blízkost   4 / 4 Blízkosti   3 / 2 Bližní
8 / 8 Bližního   10 / 8 Bližním   1 / 1 Bližními
15 / 15 Bližnímu   5 / 5 Bližší   2 / 2 Bloudění
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
5 / 5 Bloudí   1 / 1 Bloudíc   4 / 3 Bo
1 / 1 Boh   188 / 152 Boha   2 / 1 Bohatší
2 / 1 Bohatstv   2 / 2 Bohatství   79 / 70 Bohem
2 / 2 Bohočlověka   1 / 1 Bohoslužbu   193 / 158 Bohu
4 / 4 Bohužel   3 / 3 Boj   6 / 6 Boji
1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovat   1 / 1 Bojové
1 / 1 Bojte   1 / 1 Bojů   6 / 6 Bojuje
1 / 1 Bojujete   1 / 1 Bojuji   2 / 2 Bojujte
32 / 22 Bolest   3 / 3 Bolestech   3 / 3 Bolestem
4 / 4 Bolestí   26 / 18 Bolesti   2 / 2 Bolestmi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Bolestná   1 / 1 Bolestné   3 / 2 Bolestně
1 / 1 Bolestného   1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnou
1 / 1 Bolí   1 / 1 Boli   1 / 1 Boří
2 / 2 Bouře   1 / 1 Bože   228 / 178 Boží
13 / 13 Božích   12 / 11 Božího   23 / 23 Božím
1 / 1 Božíma   9 / 9 Božímu   2 / 2 Božská
2 / 2 Božské   3 / 3 Božského   1 / 1 Božskému
2 / 2 Božskou   2 / 2 Božský   1 / 1 Božským
1 / 1 Br   2 / 1 Bráně   4 / 4 Brání
1 / 1 Bránily   1 / 1 Bránit   8 / 8 Bránu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Brány   1 / 1 Brát   3 / 3 Bratr
8 / 7 Bratra   3 / 3 Bratří   5 / 4 Bratři
3 / 3 Bratřím   1 / 1 Bratrovi   1 / 1 Bratrská
1 / 1 Bratrské   1 / 1 Bratru   6 / 6 Bratry
1 / 1 Břemeno   15 / 13 Března   2 / 2 Brzy
4 / 4 Bu   3 / 3 Buď   166 / 142 Bude
2 / 2 Budeme   180 / 128 Budete   1 / 1 Buďme
41 / 35 Budou   1 / 1 Budoucí   2 / 1 Budoucího
1 / 1 Budoucím   13 / 12 Budoucnost   8 / 7 Budoucnosti
97 / 78 Buďte   49 / 39 Budu   1 / 1 Budúcnosť
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
258 / 206 Bůh   1 / 1 Bůvěřujte   1 / 1 Buzen
12 / 11 By   2 / 2 Bych   1 / 1 Bydlí
58 / 53 Byl   67 / 62 Byla   65 / 57 Byli
56 / 51 Bylo   79 / 74 Byly   13 / 8 Byste
81 / 68 Být   1 / 1 Bytost   2 / 2 Bytosti
1 / 1 Bývalé   4 / 4 C   105 / 90 Čas
68 / 66 Čase   19 / 19 Časem   1 / 1 Část
1 / 1 Častěji   1 / 1 Částí   1 / 1 Části
2 / 2 Často   1 / 1 Častokrát   15 / 15 Času
3 / 3 Ce   1 / 1 Čeho   7 / 5 Čeká
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 4 Čekám   2 / 1 Čekání   2 / 2 Čekat
1 / 1 Cel   2 / 2 Celá   6 / 6 Celé
8 / 8 Celého   5 / 5 Celém   2 / 2 Celému
6 / 6 Celou   16 / 15 Celý   15 / 15 Celým
3 / 3 Čem   3 / 3 Čemu   1 / 1 Čemuž
4 / 4 Cen   1 / 1 Cena   16 / 16 Cenacolo
2 / 2 Centrem   1 / 1 Centru   3 / 1 Čerpejte
1 / 1 Čerstvá   1 / 1 Července   11 / 11 Června
1 / 1 Cest   36 / 28 Cesta   1 / 1 Cestami
40 / 37 Cestě   63 / 49 Cestou   82 / 69 Cestu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
16 / 14 Cesty   1 / 1 Četbě   2 / 2 Četbou
1 / 1 Četly   1 / 1 Čí   1 / 1 Ci
4 / 4 Číhá   3 / 3 Cíl   1 / 1 Cílem
1 / 1 Cílům   7 / 6 Čím   1 / 1 Čin
2 / 2 Činem   8 / 7 Činí   1 / 1 Činil
1 / 1 Činili   3 / 3 Činily   1 / 1 Činím
11 / 10 Činit   7 / 7 Činíte   1 / 1 Činorodá
1 / 1 Činorodost   5 / 5 Čiňte   1 / 1 Činy
19 / 15 Církev   2 / 2 Církve   1 / 1 Církví
7 / 6 Církvi   2 / 2 Číst   15 / 11 Čistá
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
15 / 14 Čisté   3 / 3 Čistého   2 / 2 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistotě   1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistou
1 / 1 Čistých   6 / 6 Čistým   2 / 2 Čistými
1 / 1 Citát   2 / 2 Cítí   2 / 2 Cítila
3 / 3 Cítili   2 / 2 Cítily   8 / 8 Cítím
3 / 3 Cítit   6 / 6 Cítíte   1 / 1 Citliv
2 / 2 Citlivé   1 / 1 Citlivější   9 / 8 City
1 / 1 Cizinců   1 / 1 Člen   4 / 4 Členové
1 / 1 Členů   1 / 1 Členy   1 / 1 Cloumal
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Člověk   13 / 12 Člověka   1 / 1 Člověkem
7 / 7 Člověku   249 / 190 Co   1 / 1 Cokoli
23 / 16 Čolo   8 / 6 Což   1 / 1 Ctěte
10 / 10 Čtěte   1 / 1 Čtete   1 / 1 Ctím
1 / 1 Čtrnácté   1 / 1 Čtvrté   1 / 1 Čtvrteční
4 / 4 Čtvrtek   1 / 1 Čtvrtka      

Tento seznam byl vygenerován ze všech Medžugorských poselství od
1. březen 1984  až do nejnovějšího poselství z 25. březen 2021

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`