Seznam všech slov v poselstvích Panny Marie - písmena A-C

Messages toolbox: Concordance | Klíčová slova | Toplist | Hledat

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový počet daného slova v poselstvích
Počet - Celkový počet poselství obsahujících dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2846 / 677 A   521 / 340 Aby   158 / 124 Abych
9 / 9 Abychom   640 / 379 Abyste   1 / 1 Ako
1 / 1 Aktivní   1 / 1 Aktivními   164 / 140 Ale
1 / 1 Alespoň   1 / 1 Americe   1 / 1 Andělé
1 / 1 Andělů   1 / 1 Anděly   61 / 41 Ani
14 / 14 Ano   2 / 2 Apoštolé   62 / 41 Apoštolové
3 / 3 Apoštolů   1 / 1 Apoštolům   44 / 36 Apoštoly
6 / 6 Areálu   1 / 1 Ářku   2 / 2 Asi
6 / 3 At   367 / 256   28 / 26
1 / 1 Balzám   1 / 1 Barev   1 / 1 Barvách
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 4 Barvy   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdělí
2 / 1 Bdění   2 / 2 Bděte   4 / 3 Bdím
1 / 1 Běháte   9 / 9 Během   1 / 1 Berete
2 / 2 Beru   1 / 1 Betlémským   105 / 93 Bez
1 / 1 Bezbožství   1 / 1 Beze   1 / 1 Bezmezná
1 / 1 Bezmezně   2 / 2 Bezmezné   1 / 1 Bezmeznou
2 / 2 Bezmocní   1 / 1 Beznaděje   1 / 1 Bezpočet
1 / 1 Bezpodmínečně   4 / 3 Bezpodmínečnou   1 / 1 Bezvěreckému
1 / 1 Bezvýchodná   2 / 2 Bibli   1 / 1 Bídou
1 / 1 Bídy   1 / 1 Bílé   1 / 1 Biskupy
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Bláta   1 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blažeností   1 / 1 Blízcí   13 / 12 Blíže
1 / 1 Blíží   1 / 1 Blízké   19 / 17 Blízko
2 / 2 Blízkost   4 / 4 Blízkosti   1 / 1 Bližní
8 / 8 Bližního   6 / 5 Bližním   1 / 1 Bližními
14 / 14 Bližnímu   5 / 5 Bližší   2 / 2 Bloudění
5 / 5 Bloudí   1 / 1 Bloudíc   1 / 1 Boh
175 / 142 Boha   2 / 1 Bohatší   2 / 2 Bohatství
74 / 65 Bohem   1 / 1 Bohočlověka   1 / 1 Bohoslužbu
180 / 147 Bohu   2 / 2 Bohužel   3 / 3 Boj
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 6 Boji   1 / 1 Bojovat   1 / 1 Bojové
1 / 1 Bojte   4 / 4 Bojuje   1 / 1 Bojujete
1 / 1 Bojuji   2 / 2 Bojujte   27 / 18 Bolest
2 / 2 Bolestech   3 / 3 Bolestem   25 / 17 Bolesti
4 / 4 Bolestí   3 / 3 Bolestná   3 / 2 Bolestně
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnou   1 / 1 Bolí
1 / 1 Boli   1 / 1 Boří   2 / 2 Bouře
1 / 1 Bože   212 / 164 Boží   12 / 12 Božích
12 / 11 Božího   22 / 22 Božím   1 / 1 Božíma
9 / 9 Božímu   1 / 1 Božská   2 / 2 Božské
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Božského   1 / 1 Božskému   2 / 2 Božskou
2 / 2 Božský   1 / 1 Božským   2 / 1 Bráně
4 / 4 Brání   1 / 1 Bránily   8 / 8 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Bratr   7 / 6 Bratra
5 / 4 Bratři   3 / 3 Bratří   2 / 2 Bratřím
1 / 1 Bratrovi   1 / 1 Bratrská   1 / 1 Bratrské
1 / 1 Bratru   6 / 6 Bratry   1 / 1 Břemeno
15 / 13 Března   2 / 2 Brzy   3 / 3 Buď
143 / 123 Bude   2 / 2 Budeme   158 / 115 Budete
1 / 1 Buďme   37 / 31 Budou   2 / 1 Budoucího
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Budoucím   7 / 7 Budoucnost   6 / 6 Budoucnosti
80 / 66 Buďte   45 / 36 Budu   1 / 1 Budúcnosť
240 / 192 Bůh   1 / 1 Bůvěřujte   11 / 10 By
2 / 2 Bych   1 / 1 Bydlí   55 / 51 Byl
60 / 56 Byla   59 / 51 Byli   47 / 42 Bylo
71 / 66 Byly   8 / 6 Byste   74 / 63 Být
1 / 1 Bytost   2 / 2 Bytosti   1 / 1 Bývalé
88 / 78 Čas   62 / 60 Čase   17 / 17 Časem
1 / 1 Část   1 / 1 Častěji   1 / 1 Části
1 / 1 Částí   2 / 2 Často   14 / 14 Času
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 4 Čeká   4 / 4 Čekám   2 / 2 Čekat
2 / 2 Celá   5 / 5 Celé   8 / 8 Celého
5 / 5 Celém   2 / 2 Celému   6 / 6 Celou
15 / 14 Celý   14 / 14 Celým   3 / 3 Čem
3 / 3 Čemu   1 / 1 Čemuž   1 / 1 Cena
16 / 16 Cenacolo   2 / 2 Centrem   1 / 1 Centru
1 / 1 Čerstvá   1 / 1 Července   11 / 11 Června
27 / 22 Cesta   1 / 1 Cestami   38 / 35 Cestě
55 / 42 Cestou   76 / 63 Cestu   14 / 13 Cesty
1 / 1 Četbě   1 / 1 Četbou   1 / 1 Četly
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čí   3 / 3 Číhá   2 / 2 Cíl
1 / 1 Cílem   1 / 1 Cílům   5 / 5 Čím
1 / 1 Čin   1 / 1 Činem   7 / 6 Činí
1 / 1 Činil   1 / 1 Činili   3 / 3 Činily
1 / 1 Činím   10 / 9 Činit   7 / 7 Činíte
1 / 1 Činorodá   1 / 1 Činorodost   5 / 5 Čiňte
1 / 1 Činy   17 / 14 Církev   2 / 2 Církve
7 / 6 Církvi   1 / 1 Církví   2 / 2 Číst
14 / 10 Čistá   13 / 12 Čisté   2 / 2 Čistého
2 / 2 Čistí   2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistotě
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čistotou   2 / 2 Čistotu   2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistou   1 / 1 Čistých   2 / 2 Čistým
1 / 1 Čistými   1 / 1 Citát   2 / 2 Cítí
2 / 2 Cítila   2 / 2 Cítili   2 / 2 Cítily
7 / 7 Cítím   2 / 2 Cítit   5 / 5 Cítíte
2 / 2 Citlivé   1 / 1 Citlivější   3 / 2 City
1 / 1 Cizinců   1 / 1 Člen   4 / 4 Členové
1 / 1 Členů   1 / 1 Členy   1 / 1 Cloumal
3 / 3 Člověk   12 / 11 Člověka   1 / 1 Člověkem
7 / 7 Člověku   220 / 167 Co   1 / 1 Cokoli
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
17 / 13 Čolo   8 / 6 Což   9 / 9 Čtěte
1 / 1 Čtete   1 / 1 Ctěte   1 / 1 Ctím
1 / 1 Čtrnácté   1 / 1 Čtvrté   1 / 1 Čtvrteční
4 / 4 Čtvrtek   1 / 1 Čtvrtka      

Tento seznam byl vygenerován ze všech Medžugorských poselství od
1. březen 1984 [O]  až do nejnovějšího poselství z 2. červen 2018 [O]

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`