Seznam všech slov v poselstvích Panny Marie - písmena A-C

Messages toolbox: Concordance | Klíčová slova | Toplist | Hledat

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový počet daného slova v poselstvích
Počet - Celkový počet poselství obsahujících dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2997 / 697 A   544 / 354 Aby   161 / 127 Abych
10 / 10 Abychom   665 / 389 Abyste   1 / 1 Ako
1 / 1 Aktivní   1 / 1 Aktivními   177 / 148 Ale
1 / 1 Alespoň   1 / 1 Alo   1 / 1 Americe
1 / 1 Andělé   1 / 1 Andělů   1 / 1 Anděly
62 / 42 Ani   16 / 16 Ano   2 / 1 Apo
2 / 2 Apoštolé   74 / 48 Apoštolové   3 / 3 Apoštolů
1 / 1 Apoštolům   46 / 37 Apoštoly   6 / 6 Areálu
1 / 1 Ářku   2 / 2 Asi   1 / 1 Asn
374 / 261   6 / 3 At   30 / 28
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
5 / 3 B   1 / 1 Balzám   1 / 1 Barev
1 / 1 Barvách   4 / 4 Barvy   1 / 1 Bát
1 / 1 Bdělí   2 / 1 Bdění   2 / 2 Bděte
4 / 3 Bdím   1 / 1 Běháte   9 / 9 Během
1 / 1 Berete   2 / 2 Beru   1 / 1 Betlémským
108 / 96 Bez   1 / 1 Bezbožství   1 / 1 Beze
1 / 1 Bezestrachu   1 / 1 Bezmezná   2 / 2 Bezmezné
1 / 1 Bezmezně   1 / 1 Bezmeznou   2 / 2 Bezmocní
1 / 1 Beznaděje   1 / 1 Bezpočet   1 / 1 Bezpodmínečně
4 / 3 Bezpodmínečnou   1 / 1 Bezvěreckému   1 / 1 Bezvýchodná
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bezvýznamným   2 / 2 Bibli   1 / 1 Bídou
1 / 1 Bídy   1 / 1 Bílé   1 / 1 Biskupy
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Bláta   1 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blažeností   1 / 1 Blízcí   14 / 13 Blíže
1 / 1 Blíží   1 / 1 Blízké   19 / 17 Blízko
2 / 2 Blízkost   4 / 4 Blízkosti   3 / 2 Bližní
8 / 8 Bližního   7 / 6 Bližním   1 / 1 Bližními
14 / 14 Bližnímu   5 / 5 Bližší   2 / 2 Bloudění
5 / 5 Bloudí   1 / 1 Bloudíc   2 / 1 Bo
1 / 1 Boh   176 / 143 Boha   2 / 1 Bohatší
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 1 Bohatstv   2 / 2 Bohatství   76 / 67 Bohem
1 / 1 Bohočlověka   1 / 1 Bohoslužbu   182 / 149 Bohu
4 / 4 Bohužel   3 / 3 Boj   6 / 6 Boji
1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovat   1 / 1 Bojové
1 / 1 Bojte   1 / 1 Bojů   4 / 4 Bojuje
1 / 1 Bojujete   1 / 1 Bojuji   2 / 2 Bojujte
28 / 19 Bolest   3 / 3 Bolestech   3 / 3 Bolestem
26 / 18 Bolesti   4 / 4 Bolestí   1 / 1 Bolestmi
3 / 3 Bolestná   1 / 1 Bolestné   3 / 2 Bolestně
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnou   1 / 1 Bolí
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Boli   1 / 1 Boří   2 / 2 Bouře
1 / 1 Bože   217 / 169 Boží   12 / 12 Božích
12 / 11 Božího   23 / 23 Božím   1 / 1 Božíma
9 / 9 Božímu   1 / 1 Božská   2 / 2 Božské
3 / 3 Božského   1 / 1 Božskému   2 / 2 Božskou
2 / 2 Božský   1 / 1 Božským   1 / 1 Br
2 / 1 Bráně   4 / 4 Brání   1 / 1 Bránily
1 / 1 Bránit   8 / 8 Bránu   2 / 2 Brány
3 / 3 Bratr   7 / 6 Bratra   3 / 3 Bratří
5 / 4 Bratři   2 / 2 Bratřím   1 / 1 Bratrovi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bratrská   1 / 1 Bratrské   1 / 1 Bratru
6 / 6 Bratry   1 / 1 Břemeno   15 / 13 Března
2 / 2 Brzy   1 / 1 Bu   3 / 3 Buď
150 / 128 Bude   2 / 2 Budeme   166 / 120 Budete
1 / 1 Buďme   39 / 33 Budou   1 / 1 Budoucí
2 / 1 Budoucího   1 / 1 Budoucím   7 / 7 Budoucnost
6 / 6 Budoucnosti   83 / 68 Buďte   47 / 37 Budu
1 / 1 Budúcnosť   246 / 197 Bůh   1 / 1 Bůvěřujte
12 / 11 By   2 / 2 Bych   1 / 1 Bydlí
57 / 52 Byl   60 / 56 Byla   59 / 51 Byli
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
50 / 45 Bylo   74 / 69 Byly   8 / 6 Byste
80 / 67 Být   1 / 1 Bytost   2 / 2 Bytosti
1 / 1 Bývalé   1 / 1 C   95 / 82 Čas
65 / 63 Čase   18 / 18 Časem   1 / 1 Část
1 / 1 Častěji   1 / 1 Části   1 / 1 Částí
2 / 2 Často   14 / 14 Času   1 / 1 Čeho
6 / 4 Čeká   4 / 4 Čekám   2 / 1 Čekání
2 / 2 Čekat   2 / 2 Celá   5 / 5 Celé
8 / 8 Celého   5 / 5 Celém   2 / 2 Celému
6 / 6 Celou   16 / 15 Celý   14 / 14 Celým
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Čem   3 / 3 Čemu   1 / 1 Čemuž
1 / 1 Cen   1 / 1 Cena   16 / 16 Cenacolo
2 / 2 Centrem   1 / 1 Centru   1 / 1 Čerstvá
1 / 1 Července   11 / 11 Června   29 / 24 Cesta
1 / 1 Cestami   39 / 36 Cestě   57 / 44 Cestou
79 / 66 Cestu   16 / 14 Cesty   1 / 1 Četbě
1 / 1 Četbou   1 / 1 Četly   1 / 1 Čí
4 / 4 Číhá   2 / 2 Cíl   1 / 1 Cílem
1 / 1 Cílům   7 / 6 Čím   1 / 1 Čin
1 / 1 Činem   8 / 7 Činí   1 / 1 Činil
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Činili   3 / 3 Činily   1 / 1 Činím
10 / 9 Činit   7 / 7 Činíte   1 / 1 Činorodá
1 / 1 Činorodost   5 / 5 Čiňte   1 / 1 Činy
17 / 14 Církev   2 / 2 Církve   1 / 1 Církví
7 / 6 Církvi   2 / 2 Číst   14 / 10 Čistá
13 / 12 Čisté   2 / 2 Čistého   2 / 2 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistotě   1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistou
1 / 1 Čistých   3 / 3 Čistým   2 / 2 Čistými
1 / 1 Citát   2 / 2 Cítí   2 / 2 Cítila
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Cítili   2 / 2 Cítily   7 / 7 Cítím
3 / 3 Cítit   6 / 6 Cítíte   2 / 2 Citlivé
1 / 1 Citlivější   5 / 4 City   1 / 1 Cizinců
1 / 1 Člen   4 / 4 Členové   1 / 1 Členů
1 / 1 Členy   1 / 1 Cloumal   3 / 3 Člověk
12 / 11 Člověka   1 / 1 Člověkem   7 / 7 Člověku
231 / 176 Co   1 / 1 Cokoli   19 / 14 Čolo
8 / 6 Což   9 / 9 Čtěte   1 / 1 Čtete
1 / 1 Ctěte   1 / 1 Ctím   1 / 1 Čtrnácté
1 / 1 Čtvrté   1 / 1 Čtvrteční   4 / 4 Čtvrtek
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čtvrtka            

Tento seznam byl vygenerován ze všech Medžugorských poselství od
1. březen 1984  až do nejnovějšího poselství z 18. březen 2019

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`