Seznam všech slov v poselstvích Panny Marie - písmena A-C

Messages toolbox: Concordance | Klíčová slova | Toplist | Hledat

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový počet daného slova v poselstvích
Počet - Celkový počet poselství obsahujících dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2903 / 685 A   529 / 346 Aby   160 / 126 Abych
9 / 9 Abychom   649 / 382 Abyste   1 / 1 Ako
1 / 1 Aktivní   1 / 1 Aktivními   172 / 144 Ale
1 / 1 Alespoň   1 / 1 Americe   1 / 1 Andělé
1 / 1 Andělů   1 / 1 Anděly   62 / 42 Ani
14 / 14 Ano   2 / 1 Apo   2 / 2 Apoštolé
65 / 43 Apoštolové   3 / 3 Apoštolů   1 / 1 Apoštolům
44 / 36 Apoštoly   6 / 6 Areálu   1 / 1 Ářku
2 / 2 Asi   6 / 3 At   369 / 257
29 / 27   3 / 2 B   1 / 1 Balzám
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Barev   1 / 1 Barvách   4 / 4 Barvy
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdělí   2 / 1 Bdění
2 / 2 Bděte   4 / 3 Bdím   1 / 1 Běháte
9 / 9 Během   1 / 1 Berete   2 / 2 Beru
1 / 1 Betlémským   107 / 95 Bez   1 / 1 Bezbožství
1 / 1 Beze   1 / 1 Bezmezná   1 / 1 Bezmezně
2 / 2 Bezmezné   1 / 1 Bezmeznou   2 / 2 Bezmocní
1 / 1 Beznaděje   1 / 1 Bezpočet   1 / 1 Bezpodmínečně
4 / 3 Bezpodmínečnou   1 / 1 Bezvěreckému   1 / 1 Bezvýchodná
1 / 1 Bezvýznamným   2 / 2 Bibli   1 / 1 Bídou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bídy   1 / 1 Bílé   1 / 1 Biskupy
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Bláta   1 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blažeností   1 / 1 Blízcí   13 / 12 Blíže
1 / 1 Blíží   1 / 1 Blízké   19 / 17 Blízko
2 / 2 Blízkost   4 / 4 Blízkosti   3 / 2 Bližní
8 / 8 Bližního   6 / 5 Bližním   1 / 1 Bližními
14 / 14 Bližnímu   5 / 5 Bližší   2 / 2 Bloudění
5 / 5 Bloudí   1 / 1 Bloudíc   1 / 1 Boh
175 / 142 Boha   2 / 1 Bohatší   2 / 1 Bohatstv
2 / 2 Bohatství   75 / 66 Bohem   1 / 1 Bohočlověka
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bohoslužbu   181 / 148 Bohu   2 / 2 Bohužel
3 / 3 Boj   6 / 6 Boji   1 / 1 Bojovat
1 / 1 Bojové   1 / 1 Bojte   4 / 4 Bojuje
1 / 1 Bojujete   1 / 1 Bojuji   2 / 2 Bojujte
28 / 19 Bolest   3 / 3 Bolestech   3 / 3 Bolestem
4 / 4 Bolestí   25 / 17 Bolesti   3 / 3 Bolestná
1 / 1 Bolestné   3 / 2 Bolestně   1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnou   1 / 1 Bolí   1 / 1 Boli
1 / 1 Boří   2 / 2 Bouře   1 / 1 Bože
213 / 165 Boží   12 / 12 Božích   12 / 11 Božího
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
22 / 22 Božím   1 / 1 Božíma   9 / 9 Božímu
1 / 1 Božská   2 / 2 Božské   3 / 3 Božského
1 / 1 Božskému   2 / 2 Božskou   2 / 2 Božský
1 / 1 Božským   1 / 1 Br   2 / 1 Bráně
4 / 4 Brání   1 / 1 Bránily   8 / 8 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Bratr   7 / 6 Bratra
3 / 3 Bratří   5 / 4 Bratři   2 / 2 Bratřím
1 / 1 Bratrovi   1 / 1 Bratrská   1 / 1 Bratrské
1 / 1 Bratru   6 / 6 Bratry   1 / 1 Břemeno
15 / 13 Března   2 / 2 Brzy   1 / 1 Bu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Buď   146 / 124 Bude   2 / 2 Budeme
160 / 117 Budete   1 / 1 Buďme   38 / 32 Budou
2 / 1 Budoucího   1 / 1 Budoucím   7 / 7 Budoucnost
6 / 6 Budoucnosti   82 / 67 Buďte   45 / 36 Budu
1 / 1 Budúcnosť   241 / 193 Bůh   1 / 1 Bůvěřujte
11 / 10 By   2 / 2 Bych   1 / 1 Bydlí
55 / 51 Byl   60 / 56 Byla   59 / 51 Byli
48 / 43 Bylo   73 / 68 Byly   8 / 6 Byste
76 / 64 Být   1 / 1 Bytost   2 / 2 Bytosti
1 / 1 Bývalé   89 / 79 Čas   62 / 60 Čase
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
17 / 17 Časem   1 / 1 Část   1 / 1 Častěji
1 / 1 Části   1 / 1 Částí   2 / 2 Často
14 / 14 Času   6 / 4 Čeká   4 / 4 Čekám
2 / 2 Čekat   2 / 2 Celá   5 / 5 Celé
8 / 8 Celého   5 / 5 Celém   2 / 2 Celému
6 / 6 Celou   15 / 14 Celý   14 / 14 Celým
3 / 3 Čem   3 / 3 Čemu   1 / 1 Čemuž
1 / 1 Cen   1 / 1 Cena   16 / 16 Cenacolo
2 / 2 Centrem   1 / 1 Centru   1 / 1 Čerstvá
1 / 1 Července   11 / 11 Června   27 / 22 Cesta
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Cestami   39 / 36 Cestě   57 / 44 Cestou
78 / 65 Cestu   16 / 14 Cesty   1 / 1 Četbě
1 / 1 Četbou   1 / 1 Četly   1 / 1 Čí
4 / 4 Číhá   2 / 2 Cíl   1 / 1 Cílem
1 / 1 Cílům   7 / 6 Čím   1 / 1 Čin
1 / 1 Činem   8 / 7 Činí   1 / 1 Činil
1 / 1 Činili   3 / 3 Činily   1 / 1 Činím
10 / 9 Činit   7 / 7 Činíte   1 / 1 Činorodá
1 / 1 Činorodost   5 / 5 Čiňte   1 / 1 Činy
17 / 14 Církev   2 / 2 Církve   7 / 6 Církvi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Církví   2 / 2 Číst   14 / 10 Čistá
13 / 12 Čisté   2 / 2 Čistého   2 / 2 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistotě   1 / 1 Čistotou
2 / 2 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistou
1 / 1 Čistých   2 / 2 Čistým   2 / 2 Čistými
1 / 1 Citát   2 / 2 Cítí   2 / 2 Cítila
2 / 2 Cítili   2 / 2 Cítily   7 / 7 Cítím
2 / 2 Cítit   6 / 6 Cítíte   2 / 2 Citlivé
1 / 1 Citlivější   3 / 2 City   1 / 1 Cizinců
1 / 1 Člen   4 / 4 Členové   1 / 1 Členů
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Členy   1 / 1 Cloumal   3 / 3 Člověk
12 / 11 Člověka   1 / 1 Člověkem   7 / 7 Člověku
225 / 171 Co   1 / 1 Cokoli   17 / 13 Čolo
8 / 6 Což   9 / 9 Čtěte   1 / 1 Ctěte
1 / 1 Čtete   1 / 1 Ctím   1 / 1 Čtrnácté
1 / 1 Čtvrté   1 / 1 Čtvrteční   4 / 4 Čtvrtek
1 / 1 Čtvrtka            

Tento seznam byl vygenerován ze všech Medžugorských poselství od
1. březen 1984  až do nejnovějšího poselství z 2. říjen 2018

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`