11 Videos Messagio di Medjugorje - 25 febbraio 2014

Medjugorje Message - February 25, 2014

Slovenčina - Posolstvo, 25. február 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2014

Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku povedali 'áno' môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu i mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje, ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`