14 Videos Medjugorje Message - February 25, 2013

Slovenčina - Posolstvo, 25. február 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2013

Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Hriech vás priťahuje k pozemským veciam, avšak ja som vás prišla viesť k svätosti a Božím veciam. No vy bojujete a svoje sily strácate v boji s dobrým a zlým, čo je vo vás. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a váš život jednoduchým kráčaním k Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`