Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 2. Marts - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2009.g. 2. Marts [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū. Es raugos uz jūsu ievainotajām un nemiera pilnajām sirdīm. Jūs esat kā pazuduši, mani bērni. Jūsu grēku vainas arvien kļūst lielākas un lielākas un jūs attālināties aizvien vairāk no autentiskās patiesības. Jūs meklējiet cerību un iepriecinājumu maldu ceļos, bet es jums piedāvāju patieso dievbijību, kas smeļ spēkus mīlestībā un patiesības upurī. Es jums dodu savu Dēlu.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`